Thành phố Trà Vinh tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Chỉ còn khoảng 80 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Trà Vinh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Thành phố Trà Vinh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử

         Thành phố đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Từ ngày 22/01/2021, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của thành phố được thành lập, gồm 11 đồng chí, do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban. Đồng thời, thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố với 15 thành viên, 10/10 phường, xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

         Ngay sau Hội nghị triển khai công tác bầu cử của tỉnh, ngày 06/02/2021 thành phố Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, quan trọng của đất nước và của tỉnh, thành phố, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công thắng lợi và toàn Đảng, toàn dân thành phố đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

         Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, cấp ủy các cấp bên cạnh thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, cần phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND thành phố, liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất, đạo đức, quan liêu, gây mất đoàn kết, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

         Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp phải thực sự đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới; các khóm, ấp; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn, đại diện các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi, phấn đấu đạt tỷ lệ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là đại biểu trẻ tuổi từ 15% trở lên; nữ ít nhất 35%, người dân tộc (thành phố và phường xã nơi có trên 30% người dân tộc chiếm 20% trở lên, nơi có từ 20% đến 30% là người dân tộc chiếm 15%, từ 10% đến dưới 20% là người dân tộc chiếm 10%); ngoài Đảng phấn đấu không thấp hơn 10%, tái cử phấn đấu từ 30% trở lên…

         Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể thành phố, phường xã đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với những bước đi thận trọng, khách quan, nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đến nay đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Cùng với đó đã kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về bầu cử. Song song với đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thành thành phố, phường xã, các trang fanpage, hợp thư kết nối thành phố, phường xã về Luật Bầu cử cũng như ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Qua đó, nói lên tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định được vị trí của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…

         Các ngành, đơn vị, địa phương cũng đã chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 10 phường xã, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Như vậy, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Trà Vinh triển khai đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; đảm bảo sự chủ động trong triển khai các bước tiếp theo. 

Tin, ảnh: Trần Thị An - Chuyên viên Phòng VH&TT TPTV

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 3600
  • Trong tuần: 31,100
  • Tất cả: 1,434,987