Thành phố Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2020

Ngày 3/8, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố Trà vinh tổ chức Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị  năm 2020. 

Quang cảnh lễ khai giảng

 

         Tham gia lớp học có 52 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trường học, xã, phường. Trong thời học tập, các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền….. Ngoài ra các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức.

 

         Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, giúp học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tin, ảnh: Hồ Duy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 3451
  • Trong tuần: 30,951
  • Tất cả: 1,434,838