Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm để nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia công tác bảo vệ nền tản tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin có quan điểm sai trái trong tình hình mới, nhận diện những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo và định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo thành phố Trà Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên không gian mạng trên địa bàn thành phố.

Ban tuyên giáo Thành uỷ Trà Vinh triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

         Nội dung tập huấn gồm hai chuyên đề: một là Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hai là xây dựng và tổ chức lực lượng nắm tình hình, kỹ năng tham gia đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, chia sẻ thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội.

         Đối tượng tập huấn gồm các thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ thư ký, nhóm Cộng tác viên, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ và phường, xã, cán bộ tuyên giáo cơ sở, các chi tổ hội ở khóm, ấp. Thời gian tập huấn là 02 ngày trong tháng 8/2020./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1960
  • Trong tuần: 33,271
  • Tất cả: 1,452,135