Hội nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Trà Vinh lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 14/01/2020, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP.Trà Vinh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra chương trình công tác năm 2020. 

Tập thể và cá nhân được khen thưởng

         Hoạt động UBMTTQVN TP.Trà Vinh trong năm 2019 tiếp tục với những chuyển biến tích cực, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Duy trì, nhân rộng các mô hình, các phong trào hoạt động xóa nghèo như: “Quỹ xóa đói giảm nghèo”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp nhau xóa nghèo và làm giàu bền vững”. Đặc biệt là thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững toàn thành phố, năm 2019 đã vận động được hơn 10,3 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 44 nhà Đại đoàn kết, 01 nhà tình nghĩa; giúp phát triển sản xuất cho người nghèo, khó khăn; hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường…. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã tham gia xây dựng chính quyền, giám sát của nhân dân, xóa nghèo, phòng chống tội phạm, tiếp sức học sinh nghèo đến trường, tiếp sức mùa thi, ý thức tiêu dùng hàng Việt, tiếp tục nâng chất lượng xây dựng nông thôn mới, giám sát việc trao quà của cấp trên đến các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội đảm bảo kịp thời… đã phát huy tác dụng tích cực. Trong năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, An ninh-Quốc phòng của thành phố trong năm 2020.

         Cũng tại Hội nghị, có 01 tập thể, 01 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm vụ năm 2018 và 01 tập thể, 02 cá nhân được UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019./.

Tin, ảnh: Diễm Trinh – Hồ Duy 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 812
  • Trong tuần: 10,739
  • Tất cả: 1,009,580