Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp sau kỳ họp thường lệ cuối năm

Ngày 25 tháng 12, trên cơ sở thống nhất với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 theo luật định.

Cử tri tham gia ý kiến

Mục đích là duy trì mối liên hệ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp với cử tri, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nuóc, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ảnh, báo cáo tại kỳ họp theo luật định.Việc tiếp xúc cử tri phải được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp có trách nhiệm theo dõi việc tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền để phản ảnh với Hội đồng Nhân dân hai cấp.

Thời gian tiếp xúc cử tri: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/01/2020. Địa điểm tiếp xúc do Thường trực Hội đồng Nhân dân phường - xã chọn, có trang trí hội trường thông thoáng, trang nghiêm, có khẩu hiệu tiếp xúc cử tri thật nghiêm túc.Mỗi tổ đại biểu tiếp xúc 03 cuộc. 

         Chậm nhất ngày 20/01/2020 các nơi gởi báo cáo tổng hợp kết quả đợt tiếp xúc cử tri về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh để tổng hợp báo cáo trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời gởi Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố
để theo dõi và gởi Ủy ban nhân dân thành phố để chuẩn bị giải trình và trả lời cử tri theo luật định./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 899
  • Trong tuần: 10,826
  • Tất cả: 1,009,667