Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng HĐND – UBND thành phố Trà Vinh
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Trà Vinh.
     - Địa chỉ: số 09, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh
     - Điện thoại: 0743.858.471 – 0743.858.261
     - Fax: 0743. 858.261

     - Email: 

 

     

       1Chức năng: (Theo Điều 1 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND thành phố Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND  ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh)

           - Văn phòng HĐND – UBND thành phố tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND, UBND; Tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố.

 

       2. Nhiệm vụ (Theo Điều 1 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND thành phố Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND  ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh)

          - Xây dựng các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của HĐND, UBND thành phố theo Luật tổ chức HĐND - UBND và Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND - UBND các cấp; sắp xếp chương trình, tổ chức làm việc cho lãnh đạo theo quy chế làm việc của HĐND, UBND thành phố và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

          - Thu thập, cập nhật, xử lý thông tin, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động về kinh tế - văn hoá, xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn, đồng thời giúp lãnh đạo UBND thành phố theo dõi việc chấp hành và điều hành của các phòng ban trực thuộc và UBND phường, xã về quản lý hành chính Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự lãnh đạo của tập thể và cá nhân lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thành phố.

          - Thực hiện nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho lãnh đạo và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan ban hành.

          - Thực hiện tốt công tác văn thư - lưu trữ; đề xuất giải quyết công văn đến của của tổ chức và cá nhân theo quy chế của UBND thành phố; tổ chức đôn đốc và theo dõi giải quyết công văn đi.

          - Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại; tiếp tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác với lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thành phố.

          - Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án… theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã đề ra được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố giao.

          - Lập kế hoạch tài chính, cân đối thu chi và báo cáo theo qui định; đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, phựơng tiện phục vụ làm việc của lãnh đạo và công chức, viên chức văn phòng. Bảo vệ tốt trật tự an toàn cơ quan; tổ chức phục vụ các cuộc họp, lễ nghi, khánh tiết một cách khoa học, văn minh, tiết kiệm.

         - Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính cho cán bộ làm công tác văn phòng các phòng ban chuyên môn và UBND phường xã.

         - Theo dõi, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác.

                                                               


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 2 231
  • Tất cả: 3829210

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang