Phòng Kinh tế thành phố
Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: số 09, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: (0294)3.858257 - 3.858184
- Email: phongkt.tptv@travinh.gov.vn                                                        
                                                                                                Danh sách

                                                                         Công chức phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh

TT

Họ tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

1

Trần Tuấn Khanh

Trưởng phòng

0979.608.149

2

Nguyễn Thị Dung

Phó Trưởng phòng

0946.718.282

3

Trần Thanh Quang

Phó Trưởng phòng

0382.283.211

4

Nguyễn Vũ Thường

Chuyên viên

0814.506.507

5

Huỳnh Thị Phượng

Chuyên viên

0988.646.597

6

Nguyễn Mai Thanh Thảo

Chuyên viên

0854.746.808

7

Huỳnh Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0907.571.157

8

Đoàn Thị Tuyết Vân

Chuyên viên

0944.323.463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Chức năng

       1.1 Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chuyên môn, trực thuộc UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn các Sở chủ quản: Sở Công thương, Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

      1.2 Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà lý Nhà nước về Công nghiệp, Thương mại, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp - phát triển nông, thủy lợi và thủy sản.

      2.Nhiệm vụ và quyền hạn 

      2.1 Giúp UBND thành phố trong việc  xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất công  nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn, nhằm khai  thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế của thành phố như: lao động, tiền vốn, ngành  nghề truyền thống… làm cơ sở để UBND thành phố tổng hợp thành định hướng chung  cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Trà Vinh.
      2.2 Giúp  UBND thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, đoàn thể,  phường, xã tuyên truyền các chủ trương, pháp luật của Nhà nước, của địa phương,  có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng, đến tận các tổ chức kinh tế, cơ  sở sản xuất kinh doanh, hộ nông dân để thông hiểu và thực hiện tốt.
      2.3 Hướng  dẫn các cơ sở sản xuất lập dự án đầu tư mới, dự án thay đổi trang thiết bị công  nghệ mở rộng sản xuất. Phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh  nghiệm trong quản lý, trong sản xuất đến các đối tượng do phòng phụ trách.
     2.4 Hướng  dẫn các cơ sở thực hiện quản lý an toàn công nghệ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm  tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, trang bị phòng hộ  lao động.
      2.5 Quản  lý hành chính Nhà nước đối với mọi hoạt động thương mại - dịch vụ của thương  nhân, người đại diện thương nhân, tổ chức và pháp nhân kinh doanh thương mại  thực hiện dịch vụ thương mại trên địa bàn.
     2.6 Giúp  UBND thành phố trong việc chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch  bệnh trên động thực vật, chỉ đạo thực hiện kiểm dịch nội địa về động thực vật  trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra quản lý dịch vụ thuốc bảo vệ thực  vật, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh  học phục vụ nông nghiệp.
     2.7 Quản  lý các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền của  phòng quản lý, chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn. Xây dựng phương  án, biện pháp khắc phục và tổ chức thực hiện phòng chống lụt bão, hạn hán, úng  ngập, xâm ngập mặn, sạt lỡ trên địa bàn thành phố.
    2.8 Quản  lý Nhà nước về khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của  Sở Chuyên môn. Lựa chọn các tiến độ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu  khoa học , các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, vào đời  sống cho phù hợp với điều kiện của thành phố.
      2.9 Báo  cáo định kỳ và đột xuất về ngành dọc cấp trên và UBND thành phố để chỉ đạo kịp  thời.
      2.10 Thực  hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 196
  • Trong tuần: 2 023
  • Tất cả: 3829002

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang