phòng Dân tộc
Phòng Dân tộc thành phố Trà Vinh.
     - Địa chỉ: số 09, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh
     - Điện thoại: 0743.862.635
     - Fax:
     - Email: pdttptv@hotmail.com

 

 

      1.  Vị trí, chức năng

      - Phòng Dân tộc thành phố Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.
      - Phòng Dân tộc thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.


     2.Nhiệm vụ và quyền hạn

     - Trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; biện pháp thực hiện các chính sách về dân tộc và một số nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành quản lý.
    - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc.
   - Nghiên cứu đặc điểm về dân tộc, kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, phong tục tập quán và những vấn đề khác liên quan đến các dân tộc.
   - Phối hợp với các ban ngành thành phố, phường, xã kiểm tra, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc; chính sách bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc; chống mọi hành vi chia rẽ dân tộc;
   - Phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và phường, xã thông tin, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi ngành quản lý.
   - Chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật;
   - Thực hiện các mặt công tác khác theo chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc;
   - Lập kế hoạch tài chính, cân đối thu chi và báo cáo theo qui định; Bảo vệ tốt trật tự an toàn cơ quan; tổ chức phục vụ các cuộc họp, lễ nghi, khánh tiết một cách khoa học, văn minh, tiết kiệm.
  - Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân tộc do Sở, ban ngành tỉnh, thành phố tổ chức.
   - Theo dõi, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác.

                                                                                                 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1079
  • Trong tuần: 2 914
  • Tất cả: 3846823

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang