Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trà Vinh tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp với các tổ chức xã hội tôn giáo trên địa bàn thành phố

Ngày 02/8/2022, Ủy  ban MTTQ Việt Nam thành phố Trà Vinh tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp với các tổ chức xã hội tôn giáo trên địa bàn thành phố gồm: Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố; Ban đoàn kết công giáo thành phố; Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố. 

Quang cảnh lễ ký kết

              Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trà Vinh đã thông qua chương trình phối hợp với các tổ chức xã hội tôn giáo giai đoạn 2022-2027 và ký kết với các nội dung chính như: tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào Đoàn kết sáng tạo; và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; chương trình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động an sinh, từ thiện nhân đạo; phòng chống, dịch bệnh; Phối hợp giám sát, phản biện xã hội các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; chung sức, đồng lòng tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng thành phố Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

              Việc triển khai ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trà Vinh và các tổ chức tôn giáo nhằm củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động Nhân dân thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống, xã  hội, tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tôn giáo sinh hoạt ổn định, theo điều lệ tôn giáo, theo quy định của pháp luật./.

Thực hiện: Anh Thư

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 2362
  • Trong tuần: 25,035
  • Tất cả: 1,599,551