Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Ngày 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng chí Lê Văn Mạnh, Ủy viên Thường vụ trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

         Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy; kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bình quân tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98% và tuyên truyền, phổ biến ra đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân đạt trên 80%. Chất lượng sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chi bộ được nâng cao hơn, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, khó khăn xảy ra ở đơn vị, địa phương; phát huy được trí tuệ tập thể qua thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt đảng, kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ được quan tâm, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, nhất là các đảng bộ phường, xã những năm qua ngày càng tăng, từng bước trẻ hóa, được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, chính sách tiền lương được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Công tác cán bộ nữ được chú trọng, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân và giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Nhiều cán bộ lãnh đạo được rèn luyện qua thực tiễn, nắm và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên, trình độ lý luận chính trị: sơ cấp 740; trung cấp 897; cao cấp và cử nhân 362; trình độ chuyên môn: sơ cấp 130; trung cấp 1.035; cao đẳng 312; đại học 1.544; thạc sỹ 53. Cơ cấu giới tính, nghề nghiệp chưa đồng đều, tỷ lệ nữ chiếm 37,78%, đảng viên đang công tác chiếm 69,26% (trong đó số đảng viên tập trung cao nhất ở ngành giáo dục chiếm 36,15%), độ tuổi tương đối được đảm bảo, trong đó số lượng nguồn đảng viên trẻ tăng dần hàng năm trên 14%, đảng viên là người dân tộc chiếm khoảng 12%, đảng viên là người có đạo chiếm 15,56%.

         Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Mạnh, Ủy viên Thường vụ trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Trà Vinh yêu cầu thành phố Trà Vinh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Thực hiện: Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 2312
  • Trong tuần: 30,443
  • Tất cả: 1,461,830