Kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023-HĐND thành phố Trà Vinh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20k%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%E1%BB%87%20gi%E1%BB%AFa%20n%C4%83m%202023%20-%20H%C4%90ND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tr%C3%A0%20Vinh%20kh%C3%B3a%20XII,%20nhi%E1%BB%87m%20k%E1%BB%B3%202021-2026.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 14115
  • Trong tuần: 43,804
  • Tất cả: 2,916,941