• យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលធ្វើតេស្ត PCR ព្រឹកនេះ (៣០កក្កដា) ត្រាវិញកត់ត្រាបន្ថែម ១៥ ករណីវិជ្ជមានថ្មី មុននោះ នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ត្រាវិញកត់ត្រាបន្ថែម ៤ ករណីវិជ្ជមានជាមួយវីរុស SARS-CoV-2។ បណ្តាករណីវិជ្ជមានថ្មីទាំងនេះបានធ្វើចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំ។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលធ្វើតេស្ត PCR ព្រឹកនេះ (២៩កក្កដា) ត្រាវិញកត់ត្រាបន្ថែម ១៤ ករណីវិជ្ជមានថ្មី មុននោះ នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៨ កក្កដា ត្រាវិញកត់ត្រាបន្ថែម ៤០ ករណីវិជ្ជមានជាមួយវីរុស SARS-CoV-2។ 
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលធ្វើតេស្ត PCR ថ្ងៃត្រង់ (២៨កក្កដា) ត្រាវិញកត់ត្រាបន្ថែម ៤០ ករណីវិជ្ជមានថ្មី ទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងបឋមបញ្ជាក់បានប្រភពចម្លងមេរោគ រួមមានៈ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ ៣ ករណី (២ករណីជាF1 និង១ករណីពីតំបន់មានអាសន្នរោគ កឹងយួត ឡុងអាន មកបានធ្វើចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំ)។ ស្រុកថ្កូវ៣៥ករណី (១០ករណីក្នុងមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ក្រុមហ៊ុនចំកាត់ស្បែកជើងមីផុង និង២៥ករណីជា របស់បណ្តាករណីវិជ្ជមានមុននោះនិងតំបន់បានបិទរាំងខ្ទប់)។ ស្រុកកូវង៉ាង១ករណី ជាករណីF1របស់ករណីវិជ្ជមានមុននោះ ១ករណីមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកចូវថាញ់ ខេត្តតៀនយ៉ាង ឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យសុខាភិបាលរកឃើញវិជ្ជមានជាមួយវីរុស SARS-CoV-2   នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសុខាភិបាលស្បានកោចៀន។
 • ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ទើបចេញ សារលិខិតចង្អុលណែនាំដល់បណ្តាផ្នែក មូលដ្ឋានបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្រាវិញ សព្វថ្ងៃកំពុងរស់នៅ ធ្វើការ រៀនសូត្រនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងខេត្តប៊ិញយឿងពិតជាចាំបាច់មានបំណងវិលត្រឡប់មកខេត្តត្រាវិញ អាស្រ័យដោយស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញនៃអាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ដូចសព្វថ្ងៃ (លើកលែងករណីF0 កំពុងព្យាបាលនិងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំ) យោងតាមនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសំណូមពរគ្រប់ផ្នែក គ្រប់មូលដ្ឋានយោងតាមតួនាទី ភារកិច្ចអនុវត្តនូវខ្លឹមសារមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ 
 • កាលពីថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា ស្ថិតនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត គណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តត្រាវិញបានចាត់តាំងអង្គប្រជុំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង ផ្សព្វផ្សាយកាងារបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត។ លោក ឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ និងលោក គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អនុប្រធានគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ខេត្ត រួមធ្វើជាអធិបតី ។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ប្រឆាំងអាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផល PCR ព្រឹកនេះ (២៧កក្កដា) ត្រាវិញកត់ត្រាបន្ថែម ៣៥ ករណីវិជ្ជមានថ្មី។ មុននោះនៅថ្ងៃទី២៦ កក្កដា កត់ត្រាបន្ថែម ៣ ករណីវិជ្ជមានជាមួយវីរុស SARS-CoV-2។
 • កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៥ កក្កដា ស្ថិតនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត គណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត បានចាត់តាំងអង្គប្រជុំផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទីបន្តផ្ទាល់ចំនួន៥កន្លែង ជាមួយស្រុកចំនួន៤ នោះគឺៈ ស្រុកថ្កូវ ទីវកឹង កូវកែ កូវង៉ាង ដើម្បីចង្អុលការការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាតំបន់ឧស្សាហកម្ម។ លោក ឡេវ៉ាំងហាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានគណៈចង្អុលការ បង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត ធ្វើជាអធិបតីអង្គប្រជុំ។ ចូលរួមអង្គប្រជុំនៅមានលោក ឡេថាញ់ប៊ិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អនុប្រធានគណៈចង្អុលការ បង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត លោក ង្វៀងហ្វិញធៀន អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្តមួយចំនួនដែលមានការ ទាក់ទិន។ 
 • កាលពីថ្ងៃទី២៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តត្រាវិញ បានចាត់តាំងពិធី ទទួលការឧបត្ថម្ភឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តធន់អង្គបដិបក្ខចំនួន ៥.០០០ឈុតគិតជាមានតម្លៃ ៧៥០លានដុង អាស្រ័យដោយក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ផាកដាក ប្រគល់ជូន ដើម្បីជំនួយដល់ការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩។ អញ្ជើញចូលរួមពិធីមានលោក ឡេវ៉ាំងហាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត លោក ង្វៀងវ៉ាំងទ្រៀក ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តត្រាវិញ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្តមួយចំនួន។
 • ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃអាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ អាស្រ័យដោយវីរុស SARS-CoV-2  បង្កឡើង គណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្ត ទើបតែចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបង្កើតបន្ថែម៣តំបន់ធ្វើចត្តាឡីស័កសុខាភិបាល ជាក់ស្តែង៖ 
 • ប្រធានគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រធានគណៈ កម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេវ៉ាំនហាំង ចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តបង្កើតបន្ថែម ៤ តំបន់ធ្វើចត្តាឡីស័កសុខាភិបាល គោលដៅគឺដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ អាស្រ័យដោយវីរុស SARS-CoV-2  បង្កឡើង ជាក់ស្តែង៖ 
ដំ​ណឹង​លេច​ធ្លោ


ភូមិប្រាសាទ (បេ) កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

លោកគាងថាញ់យៀង លេខាសាខាបក្សភូមិប្រាសាទ(បេ) ឃុំង្វៀកហ្វា ស្រុកចូវថាញ់បានឲ្យដឹង៖ ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ ផ្តើមពីការឧបត្ថម្ភរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ បណ្តាបក្ខជនក្នុងសាខាបក្សបានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយ ចលនា ម៉្លោះហើយ ភូមិកាត់បន្ថយគ្រួសារក្រីក្រពី ៧៥ គ្រួចុះនៅ ០៨ គ្រួ និងកាត់បន្ថយគ្រួសារជិតក្រពី ៦០ គ្រួចុះនៅ ២៨ គ្រួ។ តាមប្រសាសន៍របស់លោកគាងថាញ់យៀង មូលហេតុបណ្តាលឲ្យគ្រួសារប្រជាជនក្នុងភូមិក្រីក្រអាស្រ័យខ្វះចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ក្នុងការរកទទួលទាន ខ្វះដើមទុន ខ្វះដីផលិត មានកូនច្រើន និងគ្រួសារមានសមាជិកច្រើន។ ផ្តើមពីនោះ បណ្តាលឲ្យស្ថានភាពគ្រួសារមួយចំនួនក្នុងភូមិ “ស៊ីមុនសងក្រោយ” លំនៅឋានថ្វីត្បិតភ្លៀងមិនស្រក់ក៏ប៉ុន្តែទ្រុឌទ្រោម និងមានគ្រួសារ ០២ គ្រួរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន មានគ្រួសារ ០៦ គ្រួមានផ្ទះមិនរឹងមាំ។ លក្ខណៈរៀនសូត្ររបស់កុមារក្នុងបណ្តាគ្រួសារនេះនៅអន់ថយ ទម្លាប់ប្រជុំជីវភាព និងការផលិតជាច្រើននៅចាស់គំរិល។ល។ ព្រោះហេតុនោះ អត្រាគ្រួសារក្រីក្ររបស់ភូមិនៅខ្ពស់បើប្រៀបជាមួយបណ្តាភូមិដទៃក្នុងឃុំ។

អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គឹមង៉ុកថាយ សួរសុខទុក្ខជូនអំ ណោយគ្រួសារគោលនយោបាយនៅស្រុកថ្កូវ

ក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី ៧៤ទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលី (ទី២៧ កក្កដា ឆ្នាំ១៩៤៧-ទី២៧ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១) កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៦ កក្កដា អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត គឹមង៉ុកថាយ រួមជាមួយលោក ឡេថាញ់បិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកថ្កូវ បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ និងអ្នកមានសគុណចំពោះបដិវត្តន៍ឆ្នើមនៅលើភូមិសាស្រ្តស្រុកថ្កូវ។

ពង្រឹងការងារបង្ការ ទប់ទល់បឧប្បត្តិហេតុគីមី

អាស្រ័យដោយភាពគ្រោះថ្នាក់នៃសារធាតុគីមីភាគច្រើន ដូចជាភាពងាយឆេះ ភាពដុះស្នឹម ភាពស៊ីកាត់ ការពុលរ៉ាំរ៉ៃ ពុលធ្ងន់ធ្ងរ។ល។ ទើបជារៀងរាល់ឆ្នាំមន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្រាវិញសហការនឹងបណ្តាផ្នែកមានជាប់ទាក់ទងពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសារធាតុគីមី ទន្ទឹមនឹងនោះ ណែនាំ ដាស់តឿនបណ្តាអង្គការ បុគ្គលធ្វើសកម្មភាពផលិត ធ្វើអាជីវកម្ម និងប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីត្រូវធ្វើផែនការ ឬវិធានការបង្ការ ទប់ទល់បឧប្បត្តិហេតុសារធាតុគីមី រៀបចំសុវត្ថិភាព សមស្របជាមួយលក្ខណៈផលិតធ្វើអាជីវកម្មទៅតាមការកំណត់។ 

បង្កើនការពិន័យចំពោះអំពើរំលោភបំពានសារាចរលេខ១៦

ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញរបស់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត កងកម្លាំងតម្រួតនគរបាលក្នុងទូទាំងខេត្តសហការនឹងបណ្តាកងកម្លាំងមានការទាក់ទិនបង្កើនការងារយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យ ធានាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ប្តេជ្ញាពិន័យម៉ឹងមាត់រាល់អំពើបំពាន សារាចរលេខ១៦ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការអនុវត្តន៍គម្លាតសង្គម ដូចជាៈ ប្រមូលផ្តុំលើសពី២នាក់ ចេញផ្លូវដោយគ្មានហេតុផលសមស្រប មិនពាក់របាំងមុខ។ល។

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ អាណត្តិកាល២០២១-២០២៦

អនុវត្តសេចក្តីកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ និងច្បាប់ស្តីចាត់តាំងរដ្ឋសភាឆ្នាំ ២០១៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ បានសម្រេចចិត្តកោះប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ បានបើកប្រជុំនៅថ្ងៃទី២០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ហើយបានរំពឹងទុកបិទនៅថ្ងៃទី ៥ សីហា ឆ្នាំ២០២១។ រដ្ឋសភានឹងដំណើរការប្រជុំប្រមូលផ្តុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាគាររដ្ឋសភា ទីក្រុងហាណូយ។ យោងតាមនោះ សម័យប្រជុំនឹងប្រមូលផ្តុំទៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

No title... No title... No title... No title... No title...

ផែនទីរដ្ឋបាល

មួយសប្តាហ៍ មួយលេខថ្មី

៣១.២០០​ពាន់​លាន​ដុង
ជា​ប្រ​​​ភព​ទុន​​ប្រ​តិ​បត្តិការ​សរុប​​របស់​​​អង្គការ​​​ឥណ​ទាន​​​នៅ​​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ប៉ាន់​​ប្រ​មាណ​គិត​​ដល់​​ថ្ងៃ​ទី​​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ កើន​​៨,៦៨% ប្រៀប​​ជា​មួយ​​ចុង​ឆ្នាំ​​២០១៨៕
. (ប្រ​ភព​រ​បាយការណ៍​​លេខ​ 132/BC-CTK នៃ​​នា​យកដ្ឋាន​ស្ថិតិ​​​​​ត្រា​​វិញ
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
 • កំពុង online: 2
 • ថ្ងៃនេ: 47
 • ក្នុងសប្តាហ៍: 1,078
 • ទាំងអស់: 151,826