• កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ឧសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង ធ្វើអធិបតីអង្គប្រជុំដើម្បីស្តាប់របាយការណ៍វាយតម្លៃការងារបោះឆ្នោតប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនភូមិ អនុសង្កាត់ អាណត្តិកាល ២០២២-២០២៥ គួបផ្សំបោះឆ្នោតសមាជិកអធិការកិច្ចប្រជាជនឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជនខេត្តត្រាវិញ។
 • កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា សមមិត្តឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមហាផ្ទៃ តំណាងគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត និងបណ្តាផ្នែកមានការទាក់ទិនអញ្ជើញទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្តាប់ស្ថានភាពត្រៀមបម្រុងការងារបោះឆ្នោតប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនភូមិ អនុសង្កាត់ អាណត្តិកាល ២០២២-២០២៥ គួបផ្សំនឹងការបោះឆ្នោតសមាជិកអធិការកិច្ចប្រជាជនឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជននៅលើភូមិសាស្ត្របណ្តាស្រុកកាងឡុង កូវកែ និងទីវកឹង។
 • កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា គណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមបក្សចាត់តាំងសន្និបាតផ្ទេរវេនទូទាំងប្រទេសដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផល ០១ ឆ្នាំ ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសន្និដ្ឋានលេខ 01 – KL/TW ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីបន្តអនុវត្តសារាចរលេខ05-CT/TW “ស្តីពីការជំរុញមាំការរៀនសូត្រ និងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ សីលធម៌ ឥរិយាបថហូជីមិញ”។ 
 • កាលពីថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ធនាគារគោលនយោបាយសង្គមចាត់តាំងអង្គសន្និបាតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទូទាំងប្រទេសផ្សព្វផ្សាយបណ្តាគោលនយោបាយឥណទានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ១១/NQ-CP ចុះថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាភិបាល។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេមិញខៃ អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងសុទ្ទកថានៅអង្គសន្និបាត។ នៅមណ្ឌលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ត្រាវិញ មានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង និងតំណាងបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នអញ្ជើញចូលរួម។
 • នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ឧសភា លោកឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងធ្វើការជាមួយក្រុមប្រតិភូការងារនៃស្ថានទូតកាណាដា។ ចូលរួមទទួលក្រុមប្រតិភូការងារនៅមានថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត, ថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ, អតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ត្រឹងហ្វាងគីម និងអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តុងមិញវៀន។ល។
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៦ ឧសភា អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត អាស្រ័យដោយលោក ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភា អង្គភាពខេត្តត្រាវិញ បណ្តាអនុលេខាបក្សខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តត្រាវិញ ព្រមទាំងបណ្តាស្ថាប័ន គណៈ ផ្នែកខេត្តបានទទួលស្វាគមក្រុមប្រតិភូនៃគណៈអភិបាលសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមអាស្រ័យដោយព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់សុខសាន្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រធានគណៈអភិបាលសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តធ្វើជាប្រធានក្រុម។
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១១ ឧសភា ក្រុមការងាររបស់សហភាពសហករណ៍វៀតណាមអាស្រ័យដោយអ្នកស្រី ឡេធីហៀង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធ្វើជាប្រធាន បានអញ្ជើញមកធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញស្តីពីការពង្រីកនិងប្រើប្រាស់ផលិតផល OCOP នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ពិនិត្យមើលបណ្តាផ្សារនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត និងណែនាំវិនិយោគពង្រីកផ្សារ។ ទទួលនិងធ្វើការជាមួយក្រុមប្រតិភូការងារមានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ង្វៀងហ្វិញធៀន ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្តមួយចំនួន។
 • ស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សារវីយ៍ឆ្នាំទី៣០ ទិវាបង្កើតខេត្តត្រាវិញឡើងវិញ(ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩២-ឧសភា ឆ្នាំ២០២២) ផ្សាភ្ជាប់នឹងបណ្តាសកម្មភាពជំរឿនវិនិយោគ ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម-ទេសចរណ៍។ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៩ មេសា លោកង្វៀងហ្វីនធៀង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការបក្សខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបានចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈយោគយល់សហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ ១១ ច្បាប់ជាមួយនឹងម្ចាស់វិនិយោគនៃបណ្តាសម្ព័ន្ធ អាជីវកម្មក្នុង និងក្រៅខេត្ត។ ចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខា មានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ គណៈ ស្ថាប័នខេត្តៈ ការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត, ផែនការនិងវិនិយោគ, កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, វប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍, ឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម, ធនធាននិងបរិស្ថាន, គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ល។
 • កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី ២៩ មេសា ស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតខេត្ត គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តចាត់តាំងយ៉ាងមហោឡារិកពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី ៣០ទិវាបង្កើតខេត្តត្រាវិញឡើងវិញ ឆ្នាំទី ៤៧ ទិវារំដោះភាគខាងត្បូង ឯកភាពប្រទេសជាតិ និងឆ្នាំទី ១៣២ ទិវាខួបកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ។ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភា វឿងឌិញហ្វេ អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុទ្ទរកថានៅពិធី។ចូលរួមពិធីនៅមានលោក ត្រឹងត្វឹងអាញ់ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានគណៈសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិម, លោកស្រី ង៉ូធីមិញហ្វាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈប្រជាចលនាមជ្ឈិម, លោក ង្វៀងធៀនញ៉ឹង អតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អតីតលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន ផ្នែកមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាខេត្ត ទីក្រុងភាគខាងត្បូង។
 • កាលពីថ្ងៃទី ២៩ មេសា លោក វឿងឌិញហ្វែ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម រួមជាមួយក្រុមប្រតិភូការងាររបស់មជ្ឈិមបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅខេត្តត្រាវិញ។ ចូលរួមទទួលក្រុមប្រតិភូមានលោក ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាបក្សខេត្ត បណ្តាអនុលេខាបក្សខេត្ត គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត។
ដំ​ណឹង​លេច​ធ្លោ


គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបូកសរុបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមខែមេសា

កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចាត់តាំងអង្គប្រជុំដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមខែមេសា និងអនុម័តិឆ្លងខ្លឹមសារមួយចំនួនត្រៀមរៀបចំជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង និងបណ្តាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តធ្វើជាអធិបតីអង្គប្រជុំ។ ចូលរួមអង្គប្រជុំនៅមានថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ គណៈ ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន។

តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិកាលទី ១០៖ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោត ១២០ នាក់នៅឃុំហ្វាធ្វឹង និងហ្វាឡើយ

អនុវត្តកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២២ របស់តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនីតិកាលទី ១០ (អាណត្តិកាល ២០២១‑២០២៦) នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី ២៥ ខែឧសភា នៅសាលប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហ្វាឡើយ ស្រុកចូវថាញ់ តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត រួមមាន លោក ឡេថាញ់បិញ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់សុខសាន្ត ប្រធានគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្ត អ្នកស្រី ថាច់ធីសាធី អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកចូវថាញ់ លោកស៊ើងហុងអគ្គនិពន្ធនាយករងកាសែតត្រាវិញ អ្នកស្រី គាងធីថាញ់ស្វឹង អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកចូវថាញ់ អញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោត ១២០ នាក់នៅឃុំហ្វាធ្វឹង និងហ្វាឡើយ។

សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្ត «លើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដោយឆ្លងតាមការបង្កើនកិច្ចសហការរវាងវិទ្យាស្ថាន សាលានិងមន្ទីរ ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន»

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៥ តុលា ស្ថិតនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ង្វៀងហ្វិញធៀន ធ្វើជាអធិបតីសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្ត «លើកកម្ពស់នូវការអនុវត្តលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដោយឆ្លងតាមរយៈការបង្កើនកិច្ចសហការរវាងវិទ្យាស្ថាន សាលានិងមន្ទីរ ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន»។ សិក្ខាសាលាបានចាត់តាំងឡើងផ្ទល់ដោយឆ្លងតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត។

ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្តយុវជនទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធា

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ កុម្ភៈ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តបានបង្កើតបណ្តាក្រុមប្រតិភូការងារអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំពិធីប្រគល់ជូន ទទួលទ័ព និងសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្តបណ្តាគ្រួសារមានយុវជនទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធា ឆ្នាំ២០២២។ នៅស្រុកយ្វៀងហាយនិងទីក្រុងត្រាវិញ លោកឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកាតព្វកិច្ចយោធាខេត្តធ្វើជាប្រធានក្រុម។ រួមដំណើរជាមួយក្រុមមានវរសេនីឯក ទ្រឿងថាញ់ផុង ប្រធានគណៈបញ្ជាការនៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត។

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ អាណត្តិកាល២០២១-២០២៦

អនុវត្តសេចក្តីកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ និងច្បាប់ស្តីចាត់តាំងរដ្ឋសភាឆ្នាំ ២០១៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ បានសម្រេចចិត្តកោះប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ បានបើកប្រជុំនៅថ្ងៃទី២០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ហើយបានរំពឹងទុកបិទនៅថ្ងៃទី ៥ សីហា ឆ្នាំ២០២១។ រដ្ឋសភានឹងដំណើរការប្រជុំប្រមូលផ្តុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាគាររដ្ឋសភា ទីក្រុងហាណូយ។ យោងតាមនោះ សម័យប្រជុំនឹងប្រមូលផ្តុំទៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

No title... No title... No title... No title... No title...

ផែនទីរដ្ឋបាល

មួយសប្តាហ៍ មួយលេខថ្មី

៣១.២០០​ពាន់​លាន​ដុង
ជា​ប្រ​​​ភព​ទុន​​ប្រ​តិ​បត្តិការ​សរុប​​របស់​​​អង្គការ​​​ឥណ​ទាន​​​នៅ​​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ប៉ាន់​​ប្រ​មាណ​គិត​​ដល់​​ថ្ងៃ​ទី​​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ កើន​​៨,៦៨% ប្រៀប​​ជា​មួយ​​ចុង​ឆ្នាំ​​២០១៨៕
. (ប្រ​ភព​រ​បាយការណ៍​​លេខ​ 132/BC-CTK នៃ​​នា​យកដ្ឋាន​ស្ថិតិ​​​​​ត្រា​​វិញ
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
 • កំពុង online: 1
 • ថ្ងៃនេ: 60
 • ក្នុងសប្តាហ៍: 12,775
 • ទាំងអស់: 338,524