6/2021. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4140

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Bình Nguyên

Mục tiêu nhiệm vụ

- Mục tiêu chung: Ứng dụng qui trình kỹ thuật sản xuất giống lươn đồng bán nhân tạo để sản xuất con giống chất lượng cung cấp chonhu cầu nuôi lươn thương phẩm tại tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng được một mô hình sản xuất lươn giống bán nhân tạo đạt tỷ lệ thành thục của lươn bố mẹ ≥ 90%; Tỷ lệ sống lươn bố mẹ ≥ 90%, Tỷ lệ đẻ đạt trên 80%, sức sinh sản trung bình 200 – 300 trứng/tổ đẻ; Tỷ lệ thụ tinh 85%, tỷ lệ nở 80%.

+ Tỷ lệ sống đến cỡ giống (3g/con 330con/kg) ≥ 70%, công suất đạt 50.000 con giống/mô hình.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xây dựng 01 mô hình (200 m2/ mô hình) thực nghiệm sản xuất lươn giống tại Trại giống thủy sản nước ngọt Cầu Kè, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 2: Đánh giá hiệu quả kinh tế (kỹ thuật) của mô hình thực nghiệm sản xuất

- Nội dung 3: Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lươn giống (01 lớp, quy mô 30 người/lớp)

- Nội dung 4: Tổ chức hội thảo phổ biến kết quả mô hình (quy mô 40 người/cuộc)

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

Phương pháp nghiên cứu:

- Xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất lươn giống

- Đánh giá hiệu quả kinh tế

- Tập huấn quy trình kỹ thuật sản  xuất lươn giống

Kết quả dự kiến

- Quy trình kỹ thuật sản xuất lươn giống phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh

- 01 mô hình (200 m2/mô hình) sản xuất lươn giống tại Trại giống thủy sản nước ngọt Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- 50.000 con lươn giống (3 g/con ≈ 330 con/kg)

- Tài liệu tập huấn kỹ thuật sản xuất lươn giống.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 6/2021 đến tháng 02/2023./.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1620
  • Trong tuần: 21 980
  • Tất cả: 4321046