Thông báo số 1481/TB-SKHCN ngày 20 tháng 10 năm 2022 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 4)
Lượt xem: 2241

 

Xem hướng dẫn dự toán kinh phí và hồ sơ đăng ký tại đây:

 Nghi_dinh_70_2018_ND_CP.pdf

Nghi_quyet_48_2017_NQ_HDND.pdf

Nghi_quyet_59_NQ_HDND.pdf

Nghi_quyet_79_2018_NQ_HDND.pdf

Quyet_dinh_1759_QD_UBND.pdf

Thong_tu_27_2015_TTLT_BKHCN_BTC.pdf

BM_HOSOTUYENCHON_TINH2022.rarThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1543
  • Trong tuần: 21 903
  • Tất cả: 4320969