Thông báo số 1204/TB-SKHCN ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 3)
Lượt xem: 2114
Xem hướng dẫn dự toán kinh phí và hồ sơ đăng ký tại đây:

                  https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70893/668474/bieu-mau-dang-ky-thu-tuc-thanh-toan/du-toan-kinh-phi  

                  BM_HOSOTUYENCHON_TINH2022.rar


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 19 045
  • Tất cả: 4321144