KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÝ I NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2022
Lượt xem: 3071

Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, triển khai kế hoạch hoạt động quý I năm 2022 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả đạt được như sau:

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÝ I NĂM 2022:

1. Công tác tham mưu:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị quyết tại Công văn số 123/UBND-THNV ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2022-HĐND tỉnh khóa X).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 văn bản: Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022; Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2021; Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; Quyết định thay thế thành viên Hội đồng Xét duyệt sáng kiến thi đua tỉnh; Quyết định công nhận 66 sáng kiến đợt 1 lần 1 năm 2022; Quyết định Công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề tài “Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng tại tỉnh Trà Vinh”.

 2. Về nhiệm vụ KH&CN:

2.1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt 05 đề tài KH&CN cấp tỉnh và công nhận kết quả 01 đề tài cấp tỉnh:

 + Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt:

(1) Đề tài Ứng dụng công nghệ BIM lập mô hình thông tin cho công trình giao thông tại tỉnh Trà Vinh - Triển khai cho dự án cụ thể (có nhiều loại công trình giao thông)” do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, TS. Ngô Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

(2) Đề tài Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050” do Viện Kỹ thuật Biển chủ trì thực hiện và TS. Lê Văn Tuấn làm chủ nhiệm.

(3) Đề tài Nghiên cứu chế biến, bảo quản một số sản phẩm đóng hộp và sữa từ hạt đậu phộng tỉnh Trà Vinh” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện và PGS.TS. Nguyễn Công Hà làm chủ nhiệm.

(4) Đề tài Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đồng Bằng Sông Cửu Long chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Trọng Phước làm chủ nhiệm đề tài.

(5) Đề tài Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh hiệu quả trên mô hình canh tác thanh long kiểu giàn chữ T (T-bar) tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Văn Sơn làm chủ nhiệm đề tài.

+ Đề tài được UBND tỉnh công nhận kết quả:Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 - 2020)” do  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện và Đại tá Trương Thanh Phong làm chủ nhiệm.

 - Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 (gửi các Sở, ban, ngành; cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Viện Nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; Trung tâm; tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp, hợp tác xã).

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Lịch sử Báo Trà Vinh giai đoạn 1960 - 2020” do Báo Trà Vinh đăng ký chủ trì thực hiện, CN. Sơn Hùng đăng ký làm chủ nhiệm đề. Kết quả: Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

- Nghiệm thu 02 đề tài, dự án, kết quả Hội đồng đánh giá đạt.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 01 đề tài; kết quả kiểm tra đề tài cơ bản đạt mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra.

2.2. Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: bàn giao bao bì, tờ rơi, sổ tay giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu tập thể Lúa gạo hữu cơ – Long Hòa – Hòa Minh... cho Hợp Tác xã Tiến Thành; tổ chức họp trao đổi nội dung liên quan đến mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể và kế hoạch xúc tiến thương mại tiêu thụ lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu Long Hòa – Hòa Minh của huyện Châu Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: tổ chức họp trực tuyến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp: họp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

 - Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN phát triển tài sản trí tuệ năm 2022.

2.3. Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

 Thẩm định hồ sơ cấp mới và cấp gia hạn 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

2.4. Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022.

2.5. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Về tuyên truyền, phổ biến văn bản:

 Treo băng rol kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01 năm 2022.

+ Phổ biến đến các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

 + Phổ biến đến các Sở, ngành và đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

 + Tuyên truyền “Những quy định về đo lường đối với cân thông dụng được sử đụng để định lượng hàng hóa trong mua bán và một số biện pháp phòng ngừa gian lận về đo lường trên Đài phát thanh huyện Càng Long.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất 09 cơ sở kinh doanh xăng dầu; thiết bị điện, điện tử. Kết quả: 02 cơ sở vi phạm về chất lượng, Thanh tra Sở xử lý theo quy định.

- Ban hành Kế hoạch khảo sát, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh (lấy 06 mũ bảo hiểm thử nghiệm chất lượng, đang chờ kết quả.   

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh năm 2022 lấy ý kiến các Sở, ngành để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

- Trang bị lại 06 bộ cân đối chứng đặt tại 06 chợ gồm: Huyền Hội, Hiếu Trung, Ngãi Hùng, Phước Hưng, Hiệp Mỹ Tây, Bãi Vàng.

2.6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Xử lý 02 tổ chức vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (bán xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1:2015/BKHCN)), phạt tiền nộp ngân sách nhà nước là 128.095.000 đồng.

2.7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”. Kết quả: xây dựng mô hình trồng 2 vụ tại 03 huyện: Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải; đã thu hoạch; chọn được 2 giống cho năng suất cao trong mùa mưa; tổ chức 03 lớp tập huấn online với 90 lượt người tham dự; tổ chức hội thảo khoa học online với 30 lượt người tham dự; báo cáo tổng kết.

(2) Đề tài “Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”. Kết quả: xuống giống 2 vụ, thu hoạch 2.545 tấn dưa lưới (giống Taki được đánh giá các chỉ tiêu về tăng trưởng, sâu bệnh, chất lượng nỗi trội hơn giống ML 38); hỗ trợ 01 mô hình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ dân trồng dưa lưới. Tổ chức tập huấn quy trình trồng dưa lưới theo hướng an toàn cho nông dân (có 16 lượt người tham dự); tổ chức hội thảo khoa học online (có 25 lượt người tham dự); báo cáo tổng kết.

(3)  Đề tài Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: tiếp nhận 02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học, bố trí xây dựng mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải và mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải và Phường 1, thị xã Duyên Hải. Tiếp tục theo dõi xử lý chế phẩm sinh học tại 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải. Tổ chức 02 lớp tập huấn (có 60 người tham dự).

(4) Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: Nghiệm thu lươn giống đợt 1 (19.920 con, trong đó 17.520 con lươn giống cỡ 5g/con, 2.400 con lươn giống cỡ 3,33 g/con); tiếp tục chăm sóc lươn giống; tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lươn giống (có 30 người tham dự).

(5) Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: tiếp tục bố trí thí nghiệm; gửi mẫu kiểm nghiệm; đăng kí nhãn hiệu.

2.8. Về thông tin, thống kê KH&CN:

- Đăng 70 tin, bài, văn bản QPPL trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN.

- Nhập liệu 10 nhiệm vụ KH&CN; tra cứu 31/31 Phiếu đề xuất đặt hàng năm 2022.

  - Báo cáo kết quả tra cứu thông tin về nhiệm vụ KHCN đề xuất năm 2022.

- Báo cáo nhiệm vụ KH&CN theo Thông tư 14/TT-BKHCN gửi UBND tỉnh và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

2.9. Về dịch vụ công:

- Kiểm định 8.755 phương tiện đo, gồm: cột đo xăng dầu, cân thông dụng, cân phân tích, cân kỹ thuật, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ đo điện, huyết áp kế, máy đo điện tim.

- Tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch cho 05 cơ sở.

- Sản xuất 22 sản phẩm composite cung cấp vào thị trường (12 bể dùng trong nuôi thủy sản và 10 thùng chứa rác).

- Đo điện trở 47 cột thu lôi chống sét cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2.10. Công tác khác:

 - Tiếp nhận 03 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ đã được giải quyết trước hạn.

- Biểu số liệu báo cáo hoạt động KH&CN quý 1/2022, gồm: Tuyển chọn, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

- Ban hành 14 quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện.

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

- Đề xuất nội dung Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 lĩnh vực khoa học và công nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện 45 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban ngành.

 - Đóng góp ý kiến 116 dự thảo, gồm: thông tư, quyết định, đề án, kế hoạch, báo cáo,...

3. Công tác phối hợp với các Sở, ban ngành:

- Tham gia Đoàn kiểm tra về gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả do Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức, kiểm tra 01 cơ sở, phát hiện vi phạm với hành vi sản xuất hàng giả (sản phẩm, hàng hóa là thuốc thủy sản và sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản). Phòng Cảnh sát kinh tế đang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

- Tham gia Đoàn thanh tra về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại 49 cơ sở.

 - Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh tổ chức, kiểm tra tại 04 cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm. Kết quả: không phát hiện vi phạm.

 - Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu do Sở Công thương tổ chức. Kiểm tra tại 12 doanh nghiệp là thương nhân phân phối/đầu mối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 01 công ty vi phạm. Hình thức xử lý: Sở Công thương xử lý theo quy định.

 - Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát Công ty Cồ phần Mía đường Trà Vinh năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức (kiểm tra, giám sát việc xác định khối lượng, đánh giá chất lượng, chữ đường và giá mua mía của Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh  niên vụ 2021-2022).

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cầu Kè kiểm tra nhanh 02 mẫu xăng Ron 95 bằng máy đo trị số octane và cetane trong xăng dầu lưu động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ II NĂM 2022:

1. Công tác tham mưu:

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN phát triển tài sản trí tuệ năm 2022.

2. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:  

- Tổ chức họp 03 Hội đồng tư vấn để xác định nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh lĩnh vực nông nghiệp (chuyên ngành thủy sản, chuyên ngành trồng trọt), lĩnh vực khoa học nhân văn.

- Nghiệm thu 08 nhiệm vụ KH&CN (01 nhiệm vụ cấp quốc gia, 05 nhiệm vụ cấp tỉnh và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở).

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 06 nhiệm vụ KH&CN (03 nhiệm vụ cấp tỉnh và 03 nhiệm vụ cấp cơ sở).

3. Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

4. Về sở hữu trí tuệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

5. Về công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Triển khai Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022.

6. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022 sau khi được UBND tỉnh thống nhất. Đào tạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu, vàng trang sức, mỹ nghệ tại 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm định định kỳ, khảo sát và trang bị cân đối chứng đợt I năm 2022.

- Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Tiếp tục tuyên truyền “Những quy định về đo lường đối với cân thông dụng được sử đụng để định lượng hàng hóa trong mua bán và một số biện pháp phòng ngừa gian lận về đo lường” trên Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022 theo kế hoạch.

8. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 03 đề tài cấp cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, thống kế KH&CN; hoạt động dịch vụ KH&CN./.

                                                                                           Thi Lan

                                                                    Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 19 047
  • Tất cả: 4321146