KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 01 NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 02 NĂM 2022
Lượt xem: 2440

Trong tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 năm 2022:

 1. Công tác tham mưu: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh (1) ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2022; (2) gia hạn thời gian ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt 05 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

(1) Đề tài Ứng dụng công nghệ BIM lập mô hình thông tin cho công trình giao thông tại tỉnh Trà Vinh - Triển khai cho dự án cụ thể (có nhiều loại công trình giao thông)” do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

(2) Đề tài Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050” do Viện Kỹ thuật Biển chủ trì thực hiện.

(3) Đề tài Nghiên cứu chế biến, bảo quản một số sản phẩm đóng hộp và sữa từ hạt đậu phộng tỉnh Trà Vinh” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện.

(4) Đề tài Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đồng Bằng Sông Cửu Long chủ trì thực hiện.

(5) Đề tài Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh hiệu quả trên mô hình canh tác thanh long kiểu giàn chữ T (T-bar) tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì thực hiện.

- Tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án “Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam Sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, ThS. Trương Văn Thương làm chủ nhiệm dự án, Viện Cây ăn quả miền Nam hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Kết quả Hội đồng đánh giá đạt loại Khá.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí đề tài “Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ chủ trì thực hiện và TS. Hoàng Văn Thơi làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả: Tỷ lệ sống của các mô hình thí nghiệm khá cao > 80%, 3 loài có tỷ lệ sống cao là Muồng đen, Muồng kim vàng và Trôm >85%, sinh trưởng của các mô hình là khá tốt và khá đồng đều. Đề tài cơ bản đạt mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra.

- Về sở hữu trí tuệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: tổ chức họp trực tuyến về việc điều chỉnh nội dung sản phẩm bao bì thuộc Đề án. UBND tỉnh chấp thuận về việc thay đổi sản phẩm (bao bì) và gia hạn thời gian thực hiện đề án. Tổ chức bàn giao bao bì, brochure, sổ tay giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu tập thể Lúa gạo hữu cơ – Long Hòa – Hòa Minh, .... cho Hợp Tác xã Tiến Thành.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: Tổ chức họp trực tuyến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

 (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: Tiếp tục đôn đốc đơn vị chủ trì khẩn trương thực hiện.

- Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức 02 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ (khoảng 150 đại biểu tham dự).

- Ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu độc quyền trong nước (Hộ kinh doanh Bánh tét Dì 13).

- Hoạt động thuộc Dự án SME: nghiệm thu quyết toán Gói thầu số 22.5, 22.8: Tổ chức 04 lớp tập huấn khai thác, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm gạo của HTX Nông nghiệp Dân Tiến, bưởi da xanh của HTX bưởi da xanh Hùng Hòa, dưa lưới của HTX Nông nghiệp Phú Cần, gạo hữu cơ của HTX Nông nghiệp Rạch Lọp.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

- Gửi 03 Công văn: (1) về việc bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Sở Y tế; (2) về việc đăng ký xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương gửi 03 đơn vị có liên quan; (3) phổ biến đến các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Ban hành Kế hoạch khảo sát, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải (Kiểm tra hồ sơ pháp lý, đo lường đối với 06 cột đo xăng, dầu; lấy 03 mẫu xăng Ron 95-III để gửi thử nghiệm chất lượng). Kết quả: không phát hiện vi phạm về đo lường; về chất lượng: đang chờ kết quả thử nghiệm mẫu

 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Ban hành kế hoạch kiểm tra xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022. Khảo sát nắm tình hình các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”:  Tổ chức 03 lớp tập huấn online tại 03 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú (có 90 đại biểu tham dự). Tổ chức hội thảo khoa học online với 30 người tham dự.

(2) Đề tài “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: xử lý chế phẩm sinh học tại 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải. Giao chế phẩm sinh học cho 02 hộ tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải; hỗ trợ 500 lít chế phẩm sinh học EMTV1 cho 01 hộ tại xã Long Vĩnh.

 (3) Đề tài “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc cây tại vườn. Tổ chức 01 lớp tập huấn quy trình trồng dưa lưới theo hướng an toàn tại TP. Trà Vinh (có 16 đại biểu tham dự).

(4) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: Thu trứng 3 đợt với số lượng trứng thu khoảng 22.000 trứng; chăm sóc và ương lươn bột lên lươn hương với số lượng khoảng 4.000 con, lươn phát triển tốt; chăm sóc và ương lươn hương lên lươn giống cỡ (3g/con) số lượng khoảng 6.000 con, lươn phát triển tốt.

(5) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: bố trí thí nghiệm, gửi kiểm mẫu.

- Về thông tin KH&CN:

+ Báo cáo nhiệm vụ KH&CN theo Thông tư 14/TT-BKHCN gửi UBND tỉnh và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

+ Nhập cơ sở dữ liệu 03 nhiệm vụ ứng dụng kết quả vào phần mềm Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

- Về dịch vụ công: Kiểm định 4.708 phương tiện đo các loại. Tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở cho 04 cơ sở. Sản xuất 08 bể composite cung cấp cho cơ sở nuôi lươn.

 4. Hoạt động khác:

- Gửi Văn bản đề xuất đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.

- Ban hành văn bản gửi Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh về việc đề xuất các danh mục nội dung cần hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Thực hiện 22 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, Ban   ngành.

- Đóng góp ý kiến 41 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

- Tham gia Hội đồng thẩm định kỹ thuật: 02 lượt.

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 năm 2022:

1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh.

 2. Về sở hữu trí tuệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

3. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

-  Tổng hợp kết quả xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022 và đăng ký xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương các năm tiếp theo.

- Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh năm 2022.

- Khảo sát, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Trang bị lại 06 bộ cân đối chứng đặt tại 06 chợ trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở, duy trì hoạt động dịch vụ công về khoa học và công nghệ./.

 

                                                                                  Thi Lan

                                                                Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1586
  • Trong tuần: 21 946
  • Tất cả: 4321012