KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 12 NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 01 NĂM 2022
Lượt xem: 2543

Trong tháng 12 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 12 năm 2021:

1. Công tác tham mưu: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao:

  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TCT ngày 03/8/2021 của Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc năm 2021: Tiếp tục triển khai hoạt động quý 4/2021.

3. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Phê duyệt kinh phí đối ứng triển khai thực hiện đề tài địa phương hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và trà hòa tan từ dịch ly trích cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms)” do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì thực hiện, ThS. Trần Thị Linh Giang làm chủ nhiệm.

+ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án do Trung ương quản lý “Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam Sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

  + Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Giống chủ trì thực hiện và ThS. Lê Chí Thọ làm chủ nhiệm.

 + Phê duyệt 07 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: (1) Đề tài: “Thu thập, bảo tồn và phát triển nguồn gen các giống xoài có khả năng chống chịu hạn, mặn và phù hợp với điều kiện của tỉnh Trà Vinh” do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Hoàng Xuân Thảo làm chủ nhiệm; (2) Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025” do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì thực hiện và TS. Lê Thị Thu Diềm làm chủ nhiệm; (3) Đề tài: “Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng tại tỉnh Trà Vinh” do Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Trọng Phước làm chủ nhiệm; (4) Đề tài: “Nghiên cứu chế biến, bảo quản một số sản phẩm đóng hộp và sữa từ hạt đậu phộng tỉnh Trà Vinh” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Công Hà làm chủ nhiệm; (5) Đề tài: “Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Thủy làm chủ nhiệm; (6) Đề tài: “Xây dựng lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, CN. Phạm Tiết Cường làm chủ nhiệm; (7) Đề tài: “Đánh giá khả năng phát triển của hàu Thái Bình Dương và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh” do Trường Đại học Nha Trang chủ trì thực hiện, TS. Trần Văn Phước làm chủ nhiệm.

- Tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình thực hiện đề tài “Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ chủ trì thực hiện và TS. Hoàng Văn Thơi làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả: Tỷ lệ sống của các mô hình thí nghiệm > 80%, 3 loài có tỷ lệ sống cao là Muồng đen, Muồng kim vàng và Trôm >85%, sinh trưởng của các mô hình là khá tốt và khá đồng đều. Đến tháng 12/2021, kiểm tra đánh giá tổng số 17 đề tài.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ đăng ký bảo hộ 03 nhãn hiệu (Nhà thuốc Tâm Đức (01 nhãn hiệu độc quyền trong nước); Công ty TNHH Trà Vinh Farm (01 nhãn hiệu độc quyền trong nước, 01 nhãn hiệu Quốc tế)).

  + Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án như sau:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”.

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: trình UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung tờ trình về việc cho phép sử dụng tên địa danh “Trà Vinh” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp: trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Gửi 02 công văn cho phép 02 HTX sử dụng tên, địa danh “Mỹ Cẩm” và “Long Đức” làm yếu tố đăng ký nhãn hiệu tập thể (HTX nông nghiệp Mỹ Cẩm, HTX nông nghiệp Long Đức).

- Về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Tổ chức chấm điểm vòng chung kết xếp loại Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021; kết quả có 07 dự án/ý tưởng đạt giải trong số 19 dự án, ý tưởng tham gia.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: gửi Công văn đến Sở Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

  + Về triển khai ISO trong hành chính công: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai áp dụng ISO điện tử trên địa bàn tỉnh. Thông báo lịch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2021.

+ Triển khai khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và nhu cầu hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Sửa chữa 05 bộ cân đối chứng bị hư hỏng đã thu hồi tại 05 chợ (Hiếu Trung, Ngãi Hùng, Phước Hưng, Hiệp Mỹ Tây, Bãi Vàng) để trang bị lại cho các chợ.

+ Tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Ban quản lý các chợ và cán bộ làm công tác quản lý về đo lường trên địa bàn huyện Càng Long (17/20 đại biểu tham dự).

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Triển khai 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành về Đo lường, an toàn bức xạ hạt nhân theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết quả không phát hiện vi phạm.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở:

(1) Đề tài “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: xây dựng Kế hoạch tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng đậu phộng tại 3 huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang.

(2) Đề tài Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: xử lý chế phẩm sinh học tại 02 hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại xã Đông Hải.

(3) Đề tài “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: chăm sóc cây tại vườn (kẹp góc dưa lưới; tỉa chèo, pha phân và phun thuốc; vệ sinh làm cỏ xung quanh nhà lưới).

(4) Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: thu trứng đợt 2 (số lượng 15.000 trứng), tỷ lệ nở khoảng 80%; ươn lươn bột lên lươn hương (khoảng 7.000 con), lươn phát triển tốt; chăm sóc, ươn lươn hương lên lươn giống cỡ 3g/con (khoảng 3.000 con), lươn phát triển tốt.

(5) Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: ban hành kế hoạch kiểm tra mẫu, đăng kí nhãn hiệu, đăng kí cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, mua tem nhãn, bao bì.

- Về thông tin KH&CN: Thực hiện chuyên mục khoa học và công nghệ kỳ 12 với chủ đề: “Hoạt động thanh tra ngành khoa học và công nghệ” phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Trà Vinh; phát hành Thông tin KH&CN số 4/2021; đăng 60 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, đến tháng 12/2021 đăng 1.090/900 tin, vượt 12,1% kế hoạch năm. Cập nhật CSDL vào hệ thống điện toán đám mây 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cập nhật vào hệ thống CSDL Quốc gia 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Về dịch vụ công: Kiểm định 2.646 phương tiện đo; đến tháng 12/2021 đã kiểm định 40.218 phương tiện đo; tư vấn công bố TCCS cho 02 cơ sở (DNTN vàng bạc Tuấn, hộ kinh doanh Huỳnh Văn Thành); sản xuất 10 bể composite cung cấp cho cơ sở nuôi lươn. Chăm sóc tôm nuôi thương phẩm; ếch thương phẩm và cá trê thương phẩm.

 4. Hoạt động khác:

- Ban hành 02 văn bản: (1) Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2021; (2) Công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố về việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ theo Công văn số 626/HVKHCN ngày 18/11/2021 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thực hiện 35 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, Ban   ngành.

- Đóng góp ý kiến 57 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

 - Tham gia Hội đồng thẩm định kỹ thuật: 03 lượt.

II. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 năm 2022:

1. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án “Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam Sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, ThS. Trương Văn Thương làm chủ nhiệm dự án, Viện Cây ăn quả miền Nam hỗ trợ ứng dụng công nghệ.

2. Về sở hữu trí tuệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án: (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành; (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

3. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Tổng hợp báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến ISO 9001:2015 năm 2021 của các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Trang bị lại 05 bộ cân đối chứng đặt tại 05 chợ (Hiếu Trung, Ngãi Hùng, Phước Hưng, Hiệp Mỹ Tây, Bãi Vàng).

- Phát hành Thông tin TBT Trà Vinh số 02.

4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; cử công chức nắm tình hình đối tượng kinh doanh thuộc chức năng quản lý để chuẩn bị tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp cơ sở, duy trì hoạt động dịch vụ công về khoa học và công nghệ./.

                                                                                      Thi Lan

                                                                Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1574
  • Trong tuần: 21 934
  • Tất cả: 4321000