Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 7 năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 năm 2021 ​
Lượt xem: 2788
Trong tháng 7 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau: I. Kết quả hoạt động KH&CN tháng 7 năm 2021:

1. Công tác tham mưu:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh.

 - Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 68 sáng kiến của 63 cá nhân thuộc 06 đơn vị.

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

 ▪ Trình UBND tỉnh:

  • Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2022.

  • Công nhận kết quả thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: (1) “Chế tạo máy tách vỏ trái dừa tại tỉnh Trà Vinh phục vụ sản xuất tơ xơ dừa” do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì thực hiện, ThS. Đặng Hoàng Vũ làm chủ nhiệm; (2) “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ chủ trì thực hiện, ThS. Huỳnh Vân An làm chủ nhiệm; (3) Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa” do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Minh Hòa làm chủ nhiệm; (4) “Nghiên cứu chỉ số BMI trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì thực hiện, BS.CKII Nguyễn Văn Lơ làm chủ nhiệm.

 ▪ Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Danh mục bổ sung năm 2021.

 ▪ Thông báo đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về việc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Xây dựng lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020”.

 ▪ Tổ chức họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh lĩnh vực khoa học nhân văn, khoa học y dược; kết quả có 02 nhiệm vụ được chọn: Lịch sử Báo Trà Vinh giai đoạn 1960 - 2020; Thực trạng mắc một số bệnh mãn tính không lây của người dân tộc Khmer từ 60 tuổi trở lên tại tỉnh Trà Vinh và biện pháp can thiệp.

 ▪ Chuyển kết quả thực hiện 03 đề tài: (1) Đề tài “Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh”, (2) Đề tài “Chế tạo máy tách vỏ trái dừa tại tỉnh Trà Vinh phục vụ sản xuất tơ xơ dừa”, (3) Đề tài “Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa” đến Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Đông y - Châm cứu, Trường Đại học Trà Vinh, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

+ Về nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trong số 03 nhiệm vụ KH&CN được đề xuất: Xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn trong bể composite cải tiến tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Xây dựng mô hình trồng lúa cho năng suất tại vùng nhiễm mặn tỉnh Trà Vinh.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:  

Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

- Về sở hữu trí tuệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án, gồm:

(1) Đề án “Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”: Quyết định công nhận đơn vị trúng thầu; Gửi Công văn đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 375/QĐ-STC ngày 30/10/2020 về việc phê duyệt dự toán Đề án (Thời gian thực hiện năm 2020 gia hạn đến 31/12/2021).

(2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”: trình UBND tỉnh về việc sử dụng tên Trà Vinh, xác nhận bản đồ để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký bảo hộ gửi Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định.

(3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp: Đang triển khai theo kế hoạch.

- Về xây dựng nhãn hiệu chứng nhận của các mặt hàng nghêu, thanh long, cua: Tổng hợp 03 phiếu đề xuất của UBND huyện Châu Thành và Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận 37 sáng kiến của 03 đơn vị: UBND thị xã Duyên Hải, BTC Tỉnh ủy và UBND huyện Cầu Ngang. Tổng hợp kết quả chấm điểm 83 báo cáo tóm tắt sáng kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Cầu Kè.

-  Về an toàn bức xạ và hạt nhân: Thẩm định, cấp gia hạn 02 giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần và Bệnh viện Y dược cổ truyền); cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ (Giang Sa Hoang).

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ tại 11 cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Ngang; kết quả: tại 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh, một số sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ chưa gắn nhãn theo quy định. Đoàn kiểm tra thống nhất yêu cầu cơ sở viết cam kết khắc phục trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kiểm tra.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi Bộ KH&CN, UBND tỉnh.

+ Thông báo kết quả khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản.

+ Cập nhật 02 tin cảnh báo từ website vietnamexport phổ biến đến 02 doanh nghiệp có liên quan, nội dung: (1) Brazil: Nghị quyết quy định về các thủ tục hành chính đối với thuốc và thiết bị y tế; (2) Việt Nam sẽ đứng thứ 3 về xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm 2022; đến tháng 7/2021 đã cập nhật 40 tin.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN:

+ Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh đối với Công ty TNHH Xăng dầu – khí hóa lỏng Hậu Giang nộp ngân sách nhà nước số tiền 229.920.000 đồng.

+ Tham gia Đoàn thẩm tra, giám sát do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì làm việc tại Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh. Kết quả Công ty đã khắc phục các nội dung theo yêu cầu nêu trong Báo cáo số 167/BC-SNN ngày 12/3/2021.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án“Xây dựng mô hình trồng Dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh”: tiếp tục chăm sóc cây tại vườn ươm, theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, kết quả: các mô hình phát triển tốt, chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu dự án.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2020:

(1) Đề tài: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: Thu hoạch đậu (vụ 2) tại 03 mô hình: huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Cầu Ngang (4.000 m2/mô hình).

(2) Đề tài: “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: sản xuất 400 lít chế phẩm loại EMTV1; theo dõi, ghi nhận số liệu và xử lý chế phẩm sinh học tại các mô hình.

(3) Đề tài: “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: thu hoạch vụ 2 (400kg dưa lưới).

- Triển khai 02 đề tài cấp cơ sở năm 2021:

(1) Đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”.

(2) Đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện gói thầu mua sắm nguyên vật liệu.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện chuyên mục KH&CN Kỳ 6 chủ đề “Kết quả hoạt động triển khai dự án thuộc Chương trình nông thôn và miền núi tại tỉnh Trà Vinh”, phát sóng ngày 14/7/2021 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh.

+ Xuất bản 02 sổ tay KH&CN: (1) Quy trình canh tác cam sành theo VietGAP; (2) Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng”.

+ Đăng 117 tin, bài về KH&CN trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, đến ngày 12/7/2021 đăng 779/900 tin, đạt 86,5% kế hoạch năm.

+ Tra cứu sự trùng lắp 07 phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021. Đến tháng 7/2021, đã tra cứu 32 phiếu đề xuất.

- Về dịch vụ công:

+ Kiểm định 2.380 phương tiện đo; đến tháng 7/2021 đã kiểm định 28.689 phương tiện đo.

+ Đánh giá an toàn bức xạ 05 phòng X- quang; đo điện trở 12 cột thu lôi chống sét tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

+ Sản xuất 03 bể composite cung cấp cho 01 cơ sở nuôi lươn.

+ Chăm sóc 40.000 tôm nuôi thương phẩm; 300 cây đu đủ.

3. Hoạt động KH&CN cấp huyện:

- Thành phố Trà Vinh:

+ Phê duyệt 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Dự án “Xây dựng mô hình trồng Thanh Long ứng dụng công nghệ cao áp dụng phân vi sinh, tưới nhỏ giọt trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định 03 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2022 trong số 07 nhiệm vụ KH&CN được đề xuất gồm các lĩnh vực: trồng trọt, công nghệ thực phầm, chăn nuôi và thủy sản.

+ Tiếp tục theo dõi mô hình trồng cây Đinh lăng cấy mô trong chậu, tỷ lệ sống đạt 99,5%.

- Thị xã Duyên Hải:

+ Đề xuất 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: (1) Xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hành tím Ba Động; (2) Xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cua biển thị xã Duyên Hải.

+ Triển khai 02 dự án KH&CN cấp cơ sở: (1) Xây dựng mô hình trồng dưa lưới an toàn trong nhà màng gắn với truy xuất nguồn gốc tại thị xã Duyên Hải do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh chủ trì thực hiện (2) Xây dựng mô hình trồng táo xanh (Ziziphus mauritiana), kết hợp nuôi dê bách thảo sinh sản tại thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận chủ trì thực hiện.

- Huyện Trà Cú :

+ Phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Nam Bộ triển khai Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallus sp) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, được phê duyệt theo Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2021.

+ Khảo sát lựa chọn các hộ dân đáp ứng điều kiện tham gia thực hiện 02 dự án: (1) Dự án: Ứng dụng quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; (2) Dự án: Xây dựng mô hình trồng Dưa lưới theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; dự kiến triển khai vào đầu tháng 8/2021.

+ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú” theo Quyết định số 34958/QĐ-SHTT ngày 29/4/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ.

- Huyện Tiểu Cần: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Tiểu Cần”: theo dõi 05 mô hình đã xây dựng với tổng diện tích 2 ha.

- Huyện Cầu Kè: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh”: theo dõi 04 mô hình đã xây dựng với tổng diện tích 2 ha.

4. Hoạt động khác:

- Giải quyết 06 hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn, gồm 02 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo, gửi Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện 19 báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các Sở, ban   ngành.

 - Đóng góp ý kiến 53 dự thảo, gồm: quyết định, kế hoạch, báo cáo,…

- Đóng góp ý kiến thẩm định 04 đề án, báo cáo.

II. Kế hoạch hoạt động KH&CN tháng 8 năm 2021:

- Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài “Khảo sát tỷ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020” do Viện Xã hội học ứng dụng chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Thị Thu Hương làm chủ nhiệm đề tài;

+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài “Ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý và truy xuất nguồn gốc cho một số cây trồng chủ lực của tỉnh Trà Vinh”.

- Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN:

           + Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh quyết định.

             + Tiếp tục triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/ lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

- Về sở hữu trí tuệ:

          + Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021.

            + Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề án, dự án:

            (1) Đề án: Xây dựng bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa, gạo hữu cơ của huyện Châu Thành.

            (2) Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

            (3) Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa Sáp.

            + Hoạt động xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 2022 của các mặt hàng nghêu, thanh long, cua: Tiến hành thực hiện các bước theo đúng quy định (xin chủ trương UBND tỉnh, xác định danh mục nhiệm vụ KHCN,…)

            + Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án SME của 04 gói thầu 2021 và gói cồng truy xuất nguồn gốc tem (2021-2022) theo đúng quy định và tiến độ.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

+ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

+ Về triển khai Đề án 996: gửi công văn lấy ý kiến doanh nghiệp về nhu cầu đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường và xây dựng và triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   + Dự thảo Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 2 năm 2021.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN:

Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành về khí dầu mỏ hóa lỏng theo kế hoạch.

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 05 đề tài cấp cơ sở.

- Về thông tin KH&CN:

+ Thực hiện chuyên mục KH&CN phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh Kỳ 7 với chủ đề: “Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”.

+ Dự thảo Sổ tay “Quy trình kỹ thuật trồng các loại hoa”./.

Đính kèm phụ lục: 

 

                                                      Thi Lan - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1632
  • Trong tuần: 21 992
  • Tất cả: 4321058