Kết quả hoạt động Quí I năm 2021 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
Lượt xem: 3366
Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ các hoạt động dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, và thực hiện Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động KH&CN cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ  năm 2021. Trong Quí I, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (gọi tắt là Trung tâm) đã đạt được một số kết quả hoạt động như sau:

1. Về công tác tham mưu xây dựng văn bản

 - Tham mưu trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt 04 Tờ trinh và 02 Công văn về các hoạt động của Trung tâm như: tuyển dụng viên chức; chấm dứt HĐLV của viên chức; xin tạm ứng kinh phí thực hiện chi trả cho viên chức, hợp đồng lao động thôi việc ngay; nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng đầu năm đối với viên chức; xin chuyển ngân sách năm 2020 sang năm 2021 và đề nghị bổ sung viên chức mới tuyển dụng được sử dụng phần mềm I-OFFICE.

- Trong Quí I Trung tâm đã ban hành một số văn bản điều hành như: Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng làm việc đối với viên chức; Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ kế toán; Quyết định phân công viên chức phụ trách Trại giống Cầu Kè; Quyết định kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

- Trung tâm đã phân công viên chức, người lao động trực cơ quan ngày lễ Tết Dương lịch năm 2021, ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tổ chức thăm và tặng quà cán bộ là cựu lãnh đạo Trung tâm.

- Thực hiện việc quyết toán kinh phí các đề tài cơ sở phối hợp với Phòng KT-HT huyện Tiểu Cần và Phòng KT-HT huyện Cầu Kè. Thực hiện thanh quyết toán các NVTX TCN, các đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Trung tâm thực hiện.

2. Thực hiện 04 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 do Sở Khoa học và Công nghệ giao:

 a. Nhiệm vụ “Cập nhật thông tin khoa học công nghệ lên Trang Thông tin Điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ”.

- Đăng 239 tin, bài KHCN trên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN. Lượt truy cập trong Quí I là 122.295 lượt.

- Tổng hợp báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp.

b. Nhiệm vụ Hoạt động xuất bản ấn phẩm thông tin KH&CN”.

- Tổ chức thu thập ý kiến dự thảo và tổng hợp ý kiến đóng góp Kỷ yếu “Kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2020” của các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Hoàn chỉnh dự thảo Thông tin KH&CN số 01/2021; Tổng hợp tin bài viết Thông tin KH&CN số 02/2021

c. Nhiệm vụ “Quản trị, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu vào hệ thống điện toán đám mây giai đoạn 2020-2021”.

- Tiến hành tra cứu sự trùng lắp 17/17 Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 của các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện.

- Nhập liệu các đề tài/ dự án.

d. Nhiệm vụ “Tuyên truyền thông tin KH&CN”: Chuẩn bị tiến hành ký hợp đồng với các đối tác trong việc phối hợp thực hiện.

e. Công tác khác:

- Thực hiện Báo cáo Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 gửi UBND tỉnh và Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia.

- Báo cáo số liệu liên qua đến KH&CN phục vụ công tác thu thập thông tin biên soạn Niên giám, báo cáo thống kê theo Công văn số 33/CN-CTK ngày 23/02/2021 của Cục Thống Kê.

3. Về hoạt động Triển khai Ứng dụng:

Tiếp tục triển khai 01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; 01 đề tài cấp tỉnh; 03 đề tài cấp cơ sở và 02 đề tài phối hợp triển khai thực hiện từ năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

- Dự án Xây dựng mô hình dừa sáp bằng nguồn cây nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh”: Hoàn thành các công việc đúng tiến độ và kết quả đạt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục theo dõi, chăm sóc phun thuốc dưỡng, bón phân cho các cây trong vườn ươm và theo dõi 11 mô hình đã xây dựng, đồng thời chuẩn bị hồ sơ thanh - quyết toán.

- Đề tài cấp tỉnh“Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh: Đã báo cáo nghiệm thu đề tài.

 - Đề tài cơ sở năm 2020 Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh”: Đã thực hiện xuống giống và theo dõi các mô hình trồng đậu phộng tại huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, kết quả các mô hình phát triển tốt, có sự khác biệt giữa các giống; thu hoạch đậu phộng, xử lý số liệu và báo cáo kết quả thực hiện tại mô hình huyện Trà Cú.

- Đề tài cơ sở năm 2020 Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”:  

+ Khảo sát chọn hộ tham gia xây dựng mô hình. Bố trí xây dựng mô hình nuôi tôm sú sinh thái tại xã Đông Hải (03 ao mỗi ao 01 ha) và mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải và Phường 1 Thị xã Duyên Hải (02 ao mỗi ao diện tích 0.16 ha).

+ Sản xuất 1500 lít EMTV2 và 1000 lít EMTV1 và giao cho các hộ dân tham gia xây dựng mô hình.

+ Theo dõi chế phẩm sinh học đã sản xuất và đo các chỉ tiêu tại các mô hình.

- Đề tài cơ sở năm 2020 Triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh”: Thi công xây dựng lắp đặt hệ thống tưới trong nhà màng tại Trung tâm; gieo và vô bầu 1.000 hạt giống dưa lưới, theo dõi chăm sóc 1.000 cây dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm. Đồng thời tiến hành khảo sát chọn hộ và lắp hệ thống tưới tại hộ dân tham gia xây dựng mô hình tại huyện Châu Thành.

 - Đề tài phối hợp “Xây dựng mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Tiểu Cần”:

+ Theo dõi mô hình đã xây dựng (diện tích 0.5 ha), tiếp tục vận chuyển cây giống xây dựng 2 mô hình còn lại (1,5ha).

+ Hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành cho các hộ dân xây dựng mô hình.

+ Tổ chức cuộc họp triển khai nội dung và tiến độ thực hiện đề tài, có sự tham gia của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, đại diện xã và các hộ nông dân xây dựng mô hình.

- Đề tài phối hợp: Xây dựng mô hình trồng Bưởi Ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh:  Hướng dẫn các mô hình chuẩn bị đất xây dựng mô hình.

- Ngoài ra, đầu năm 2021 Trung tâm đã đề xuất và bảo vệ thành công thuyết minh 02 Đề tài cơ sở năm 2021, gồm:

+ Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”.

+ Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”:  

 - Xây dựng thuyết minh đề tài gửi phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, gồm có:

+ Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng dưa hấu theo hướng an toàn tại huyện Cầu Ngang”:

+ Đề tài: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho ăn tươi gắn với du lịch trên địa bàn thành phố Trà Vinh”:

+ Đề tài:Xây dựng mô hình so sánh đánh giá hiệu quả trồng dưa lưới trên đất và giá thể trong nhà màng”:  

4. Về hoạt động Dịch vụ KH&CN:

a. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn:

Trung tâm đã và đang tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo các lĩnh vực như: Cột đo xăng dầu, các loại cân, các thiết bị y tế, đồng hồ đo nước lạnh, công tơ điện, lắp đặt và đo điện trở cột thu lôi, đánh giá an toàn bức xạ, đo liều kế cá nhân và phông môi trường, các hoạt động dịch vụ tư vấn TCCS và mã số mã vạch, mua bán vật tư có liên quan.

 Trong Quí I, Trung tâm đã thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn được 11.025 thiết bị, tổng doanh thu trong Quí I/2021 là: 259.432.000 đồng, đạt 8.0 % kế hoạch năm.

b. Dịch vụ Composite:

 - Dọn vệ sinh xưởng sản xuất

- Xây dựng thuyết minh dự án: “Ứng dụng công nghệ biogas trong xử lý chất thải các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và siêu thâm canh tại huyện Cầu Ngang

- Tạo khuôn để làm bể nuôi lươn cung cấp cho cơ sở Hảo Ngon tại huyện Cầu Ngang.

c. Dịch vụ thủy sản:

 - Vệ sinh xung quanh trại, lập kế hoạch sản xuất và nuôi lươn.

- Thu hoạch tôm nuôi thương phẩm, cải tạo ao để chuẩn bị thả tôm thương phẩm.

Nhìn chung hoạt động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN trong Quí I đã triển khai thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ tiêu của Sở Khoa học và Công nghệ giao. Tuy nhiên doanh thu các hoạt động dịch vụ còn thấp so với kế hoạch đề ra./.

 

 

 

Ngọc Trà


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 19 028
  • Tất cả: 4321127