Lượt xem: 1475

THÔNG TIN VỀ NGHỊ ĐỊNH 125/2021/NĐ- CP NGÀY 28/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 28/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 125/2021/NĐ- CP Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bình Đẳng Giới. Nghị định  gồm IV chương với 23 Điều.

Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5).

Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (từ Điều 6 đến Điều 13).

Chương III. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính (từ Điều 14 đến Điều 20).

Chương IV. Điều khoản thi hành (từ Điều 21 đến Điều 23).

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới là một năm.

 Hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ xác định hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày đã thực hiện xong hành vi vi phạm đó.

Hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới đang được thực hiện là hành vi đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính và hành vi đó vẫn đang xâm hại trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực bình đẳng giới.

 Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới xảy ra trước thời đim Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết mà Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho các cá nhân, tổ chức vi phạm thì áp dụng các quy định của Nghị định này.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm.

 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Trần Minh Tuấn- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết nghị định tại đây:https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70864/651897/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-125-2021-nd-cp-qui-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-binh-dang-gioi


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 638
  • Trong tuần: 21,023
  • Tất cả: 3,188,757