Lượt xem: 1948

Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

  Ngày 4/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1664/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa: phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển

Theo đó, Đề án sẽ tập trung phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển; góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, diện tích nuôi biển đạt 280.000 ha, thể tích lồng nuôi 10 triệu m3; sản lượng nuôi biển đạt 850.000 tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 0,8-1 tỷ USD. Đến năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8-2 tỷ USD.

Tầm nhìn đến năm 2045, ngành công nghiệp nuôi biển của nước ta đạt ở trình độ tiên tiến với phương thức quản lý hiện đại. Công nghiệp nuôi biển trở thành bộ phận quan trọng trong ngành thủy sản, có đóng góp trên 25% tổng sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ USD.

Nội dung cụ thể của Đề án là tập trung phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nuôi biển; phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi biển; phát triển sản xuất giống phục vụ nuôi biển; phát triển hệ thống sản xuất thức ăn phục vụ nuôi biển; phát triển nuôi biển theo vùng; phát triển chế biến và thương mại sản phẩm nuôi biển.

Đề án đưa ra các giải pháp thực hiện như: Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển; Quản lý và tổ chức sản xuất lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ con giống, vật tư đầu vào,…; Tổ chức thu thập, nhập khẩu, lưu giữ và bảo vệ đàn giống gốc. Thực hiện chương trình nghiên cứu áp dụng những thành tựu công nghệ mới về gia hóa và chọn giống nhằm liên tục cải tiến chất lượng của con giống bố mẹ; Xã hội hóa hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống để sản xuất, ương dưỡng con đủ số lượng, đảm bảo chất lượng phục vụ nuôi thương phẩm; Xã hội hóa công tác nghiên cứu về thức ăn phục vụ nuôi biển, trong đó chú trọng việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư vào công tác nghiên cứu, phát triển sản xuất thức ăn phục vụ nuôi biển.

Trong Đề án, Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ ưu tiên bố trí kinh phí dành cho KH&CN để triển khai các nội dung liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ nuôi biển. Chủ yếu đó là việc hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thức ăn, con giống chất lượng cao, giải pháp phòng chống và điều trị dịch bệnh, công nghệ nuôi, công nghệ thu hoạch và bảo quản sản phẩm trong nuôi biển; phát triển KH&CN trong ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ nuôi biển tập trung vào công nghệ sản xuất lồng nuôi, dịch vụ hậu cần, thiết bị giám sát môi trường tự động, hệ thống cho ăn thông minh và các kỹ thuật, công nghệ có liên quan để thúc đẩy sản xuất phát triển; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động nuôi biển. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT lập kế hoạch xây dựng, tổ chức hội đồng thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Đề án cũng xác định nhóm các dự án KH&CN phục vụ các khâu trong chuỗi nuôi biển: dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong nuôi biển xa bờ, dự án nghiên cứu, phát triển giống phục vụ nuôi biển, dự án phát triển trồng rong, tảo biển xuất khẩu đến năm 2030.

Xem Quyết định chi tiết tại đây: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/646719/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-so-1644-qd-ttg-ngay-04-10-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-phat-trien-nuo

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 445
  • Trong tuần: 20,830
  • Tất cả: 3,188,564