Lượt xem: 1766

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

       Ngày 13/9/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Mục tiêu đến năm 2025 thành lập được ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KHCN). Định hướng đến năm 2030, thành lập được ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành DN KHCN.

          Kế hoạch gồm có 08 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

          1. Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về DN KHCN:

          - Nghiên cứu hoàn thiện chính sách ứu đãi, hỗ trợ thuế; đất đai; tín dụng và các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

          - Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển DN KHCN tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục.

          - Nghiên cứu đề xuất Chương trình ươm tạo và phát triển DN KHCN đến năm 2030.

          - Nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển KHCN để tăng cường nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

          - Nghiên cứu giải pháp phát triển DN KHCN trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông.

          2. Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị.

          - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu giảng dạy cho đối tượng là cán bộ, công chức, các tổ chức KHCN công lập, doanh nghiệp.

          - Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến thông tin, hướng dẫn thực hiệnchi1nh sách.

          - Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, đối thoại về DN KHCN.

          - Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử về DN KHCN và các trang mạnh xã hội.

          3. Điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.

          - Điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cácdoanh nghiệp có tiềm năng trở thành DN KHCN.

          - Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả KHCN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kết quả KHCN.

          - Hàng năm thực hiện điều tra, khảo sát để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN KHCN, phát triển các sản phẩm KHCN mới.

          4. Hoạt động ươm tạo và chứng nhận DN KHCN.

          - Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là DN KHCN.

          - Đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp để thành lập DN KHCN.

          - Hỗ trợ tư vấn về xây dựng chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, xác lập, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp tiềm năng, DN KHCN.

          - Triển khai hoạt động thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp thay đổi giấy chứng nhận DN KHCN theo quy định của pháp luật.

          5. Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DN KHCN.

          - Hỗ trợ triển khai các chính sách ưu đãi đối với DN KHCN, ươm tạo DN KHCN theo quy định hiện hành.

          - Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình KHCN cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN.

          - Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung – cầu công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường; kết nối với cổng thông tin điện tử có liên quan để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của DN KHCN.

          6. Nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển; đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của DN KHCN.

          - Thực hiện nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển của DN KHCN, đánh giá hoạt động và xây dựng mục tiêu phát triển.

          - Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất để xác định nhu cầu cải tiến, hoàn thiện, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

          7. Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về DN KHCN.

          - Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển DN KHCN trong từng giai đoạn.

          - Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương trong triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc và khó khăn trong hoạt động phát triển DN KHCN.

          - Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục để nâng cao hoạt động phát triển DN KHCN.

          8. Hoạt động tôn vinh DN KHCN.

          Định kỳ 02 năm một lần tổ chức xét chọn và vinh danh DN KHCN theo Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các doanh nghiệp được lựa chọn vinh danh sẽ nhận được cúp lưu niệm và giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Thúy Hằng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1916
  • Trong tuần: 19,949
  • Tất cả: 3,176,054