No title... No title...
Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 726/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm signed-726 qd-bcd001.pdf