No title... No title...
Điều chỉnh Quyết định số 6679/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 2313/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Điều chỉnh Quyết định số 6679/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm signed-2313 qd-ubnd001.pdf