No title... No title...
Kiện toàn Hội đồng tư vấn Thuế phường 2
Số ký hiệu văn bản 1968/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Kiện toàn Hội đồng tư vấn Thuế phường 2
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm signed-1968-qd-ubnd001.pdf