No title... No title...
Sơ kết công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân phường, xã thành phố Trà Vinh (đến ngày 24/5/2022)
Số ký hiệu văn bản 576/BC-BCĐ
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022
Trích yếu nội dung Sơ kết công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân phường, xã thành phố Trà Vinh (đến ngày 24/5/2022)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tâm
Tài liệu đính kèm signed-576-bc-bcd.pdf