No title... No title... No title...
Về việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1406/UBND-VX
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Ngô Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-1406 ubnd-vx001.pdf
1358 kem 1406.pdf
721 kem 1406.pdf
722 kem 1406.pdf