No title... No title... No title...
Về việc tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1491/UBND-VX
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Ngô Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-1491 ubnd-vx001.pdf
1412 kem 1491.pdf
1427 kem 1491.pdf