No title... No title... No title...
Về việc tăng cường thực hiên phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1267/UBND-VX
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường thực hiên phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Ngô Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-1267 ubnd-vx001.pdf
1293 kem 1267.pdf
Kem 1267.pdf