Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 13/3/2023 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào "TDĐKXDĐSVH" về Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023

K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20Phong%20tr%C3%A0o%20To%C3%A0n%20d%C3%A2n%20%C4%91o%C3%A0n%20k%E1%BA%BFt%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng%20v%C4%83n%20ho%C3%A1%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tr%C3%A0%20Vinh%20n%C4%83m%202023.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 3068
  • Trong tuần: 31,200
  • Tất cả: 2,900,020