Đảng bộ phường 1, phường 4 phường 9 và xã Long Đức tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường, xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ phường 1, phường 4 phường 9 và xã Long Đức tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường, xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị tại phường 9 và xã Long Đức

              Qua kết quả 2 năm rưỡi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Phường 1, đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị trong thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu vượt cao như thu ngân sách Nhà nước; hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; tăng dân số tự nhiên; giảm hộ nghèo có điều kiện; xây dựng lực lượng và huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ hàng năm; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, các chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ về phát triển kinh tế như dịch vụ-thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp-thủy sản; thu nhập bình quân đầu người; kết nạp Đảng viên.

              Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ phường 4 Chỉ đạo chi bộ thực hiện mô hình "làm theo". Tiếp tục duy trì và nâng chất lượng mô hình “chi bộ bốn tốt”. Ra mắt mô hình Sách với chính quyền và Nhân dân”, và mô hình Hạt gạo yêu thương” của đảng ủy. Triển khai thực hiện mô hình "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo". Tập trung bồi dưỡng, đào tạo tập huấn các lớp cho 143 lượt đồng chí; kịp thời xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 24 đồng chí. Đưa cán bộ chủ chốt, công chức, đảng viên tự phê bình và phê bình trước nhân dân đúng quy định. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt yêu cầu. Tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, bình quân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 12,5%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 86,2%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,7%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,2%,. Bồi dưỡng phát triển 28 đảng viên mới đạt 112% nghị quyết. 

Đại biểu tham dự hội nghị tại phường 1 và phường 4

              Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025, Phường 9 đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch theo đúng tinh thần Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người 64,5 triệu đồng/người/năm so với thu nhập bình quân của tỉnh là 63 triệu đồng, thông qua công tác điều tra rà soát hộ nghèo, trung bình, khá, giàu, kết quả có 2.007/3.577 hộ có mức sống trung bình, 1.453 hộ có thu nhập khá, 89 hộ giàu. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt chỉ đạo làm tốt công tác hỗ trợ các gia đình chính sách, hỗ trợ thoát nghèo bền vững và hiệu quả. Qua hơn 2 năm đã hỗ trợ thoát 9 hộ nghèo, hiện còn 24 hộ nghèo, xây dựng 11 nhà cho gia đình chính sách với tổng trị giá 375 triệu đồng, vận động xây cất 13 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn với tổng trị giá trên 650 triệu đồng và thực hiện nhiều chế độ hỗ trợ chính sách khác. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục được tăng cường và giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

              Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã Long Đức phát triển 50/25 đảng viên, đạt 200% Nghị quyết; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo số lượng, cơ cấu quy định. Đến nay Đảng bộ có 22 Chi bộ trực thuộc và 529 đảng viên. Công tác kiểm tra, đánh giá chi bộ và phân tích chất lượng đảng viên, bình quân hằng năm chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh đạt 100% (chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu đạt 18,48%), đạt 111,1% Nghị quyết. Đảng bộ 02 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát 12 chi bộ, 12 cá nhân, kiểm tra dấu hiệu vi phạm 03 tập thể, 06 cá nhân. Chỉ đạo phát triển kinh tế tổng giá trị đạt 10.001,26 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 13,8%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 72,3 triệu  đồng/người/năm, tăng 1,25 lần (so với năm 2020). Tổng thu ngân sách đạt 36,602 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 30%. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư hơn 27 hạng mục công trình gắn với nâng chất lượng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

              Từ những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ phường 1, phường 4 phường 9 và xã Long Đức tiếp tục đề ra những giải pháp như: Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị đi vào hoạt động ổn định và đạt hiệu quả; tập trung thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ trong hệ thống chính trị; rà soát, bổ sung cán bộ quy hoạch dự nguồn cấp ủy, các chức danh chủ chốt, trong quy hoạch cần thực hiện công khai theo phương châm động và mở; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Kiểm tra đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên đúng thực chất. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ thuộc diện quy hoạch./.
 Thực hiện: Anh Thư – Diễm Trinh – Thanh Nguyên
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 936
  • Trong tuần: 35,321
  • Tất cả: 2,886,673