Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết tình hình tháng 5 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Ngày 02/6, Thường trực Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tháng 5 đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh tham dự chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

              Trong tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thành triển khai, quán triệt, tuyên truyền các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) trong đoàn, hội viên và Nhân dân được 912 cuộc, có 44.301 người dự, đạt 80%; phổ biến Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Mở 12 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (đối tượng 5) cho đảng viên ban, ngành thành phố và phường, xã, có 1.817 đồng chí dự; mở 02 lớp đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp đảng có 132 đồng chí dự. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030; có 10/10 phường, xã đã hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ. Chuẩn y kết nạp Đảng đến nay được 24/120 đồng chí, đạt 20% Nghị quyết. Chỉ đạo phát triển kinh tế,  giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 969 tỷ đồng, tăng 5,01% so tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 1.644 tỷ đồng, tăng 2,52% so với tháng trước. Phát triển mới 17 doanh nghiệp, nâng đến nay phát triển 81/150 doanh nghiệp, đạt 54% Nghị quyết. Tổng thu ngân sách địa phương trong tháng được 45 tỷ đồng, nâng đến nay được 398 tỷ đồng, đạt 72,39% so kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân phường, xã theo kế hoạch.

              Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Trà Vinh yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, phường xã cần tập trung các nguồn lực thực hiện tốt các giải pháp đề ra để thực hiện nhanh các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 đó là: Chuẩn bị nội dung tổ chức  Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác tháng 6 cuối năm, chương trình công tác quý III của Thành ủy. Các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn cho các đối tượng xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh”. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; hỗ trợ xã Long Đức xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022./.

Thực hiện: Hoàng Vũ - Phước lập


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 2579
  • Trong tuần: 33,715
  • Tất cả: 1,448,808