Ban tuyên giáo Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 10/3/2023, Ban tuyên giáo Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” năm 2023 cho cán bộ, đảng viên ban, ngành thành phố. 

Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

              Tham gia hội nghị các đảng viên được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung gồm: Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phát triển trong giai đoạn mới. Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng thành phố Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

              Sau khi được tiếp thu chuyên đề, từng cán bộ, đảng viên, trên cơ sở vị trí công tác, nhiệm vụ được giao, bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp vào Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện năm 2023 sát hợp, hiệu quả, thiết thực. Đoàn viên, hội viên lựa chọn, đăng ký nội dung “học tập”, “làm theo” về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, đoàn thể.

              Trong lần quán triệt này, Ban tuyên giáo Thành ủy Trà Vinh tổ chức chia làm 05 đợt, Cán bộ, đảng viên ban ngành thành phố sẽ học vào đợt 01 và đợt 02; 03 đợt còn lại tổ chức vào các ngày thứ 7 và chủ nhật dành riêng cho đảng viên là giáo viên các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đến từ các Chi bộ trực thuộc đảng bộ thành phố Trà Vinh./.  

Thực hiện: Anh Thư-Hồ Duy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 3315
  • Trong tuần: 31,447
  • Tất cả: 2,900,267