Hội Nông dân các phường và xã Long Đức trên địa bàn thành phố Trà Vinh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028
Sau khi Hội Nông dân phường 8 tổ chức đại hội điểm lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến nay, Hội Nông dân các phường và xã Long Đức trên địa bàn thành phố tiến hành tổ chức thành công đại hội Nông dân nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban chấp hành Hội nông dân xã Long Đức và phường 9 và phường 7 khoá mới ra mắt và hạ quyết tâm

              Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Long Đức đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có 100% hộ đăng ký và cuối năm bình xét đạt 100% chỉ tiêu.  Đến nay, toàn xã có 03 Hợp tác xã Nông nghiệp với 91 thành viên; 01 Làng nghề trồng hoa kiểng ấp Vĩnh Yên; 24 tổ hợp tác theo Nghị định 77 của Chính phủ, với  267 tổ viên. Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 100% hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa. Hội viên nông dân hiến đất, hoa màu, cây trái, ... tham gia xây dựng nông thôn mới, số tiền trên 08 tỷ đồng. Các dự án nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân được hội quan tâm thực hiện tốt như: dự án nuôi bò sinh sản, nuôi ếch, trồng bưởi da xanh, trồng hoa kiểng với tổng số vốn vay trên 600 triệu đồng, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn dân tộc, với tổng số tiền 145 triệu đồng. Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng chí Trần Thanh Khoa tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân xã và bầu 20 đồng chí dự đại hội cấp trên.

              Báo cáo nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Phường 7 cho biết Hội đã thành lập 2 Hợp tác xã với 40 thanh viên, 8 tổ kinh tế hợp tác theo Nghị định 77 của Chính phủ với 141 thành viên tham gia; toàn phường có 466 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua 8 Tổ Vay vốn và Tiết kiệm Ngân hàng chính sách xã hội có tổng dư nợ trên 7,7 tỷ đồng giúp cho 267 hộ vay; đồng thời, xây dựng mô hình 28 Chi, tổ hội nghề nghiệp với 261 hội viên hoạt động rất tốt. Hội đã vận động xây dựng quỹ Chi Hội đăng nộp hàng năm đạt 100%. Bên cạnh đó, Hội đã giúp 2 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Duy trì 2 CLB bảo vệ môi trường với 18 thành viên; vận động nông dân đóng góp 125 ngày công lao động về nâng cấp, làm mới hơn 1.500m đường giao thông nông thôn, nạo vét tuyến kênh và phát hoang bụi rậm tổng chiều dài gần 3.000 mét. Các chi Hội ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm. Trong 5 năm, Hội Nông dân phường được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen, đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 2 kỉ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” và UBND, Hội Nông dân thành phố, UBND phường tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, 100% đại biểu đã tham gia biểu quyết, nhất trí với dự thảo Nghị quyết cũng như chương trình hành động của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 có 9 đồng chí, đồng chí Bùi Thị Tím được tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân TP.Trà Vinh gồm 17 đồng chí, trong đó có 01 dự khuyết.

Ban chấp hành Hội nông dân phường 5 và phường 4 và phường 1 khoá mới ra mắt và hạ quyết tâm    

              Hội Nông dân phường 5 trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 14 hội viên đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đến nay có 187 hội viên chiếm 220% hộ nông nghiệp; xây dựng 11 tổ hội nghề nghiệp theo Đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, với 43 Hội viên hoạt động tốt; xây dựng 02 tổ kinh tế hợp tác theo Nghị định 77 của chính phủ. Trên địa bàn phường có 01 Chi hội trồng màu, 01 chi hội trồng Hoa kiểng, với 09 thành viên tham gia trên diện tích 0,3ha, 02 tổ hộ nghề nghiệp kiểu mẫu, các Tổ hội, Tổ hội nghề nghiệp luôn duy trì tốt việc sinh hoạt lệ đúng theo điều lệ quy định, nội dung và phương thức sinh hoạt được đổi mới. Đại hội đã tiến hành bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường 5, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng chí Mạch Ngọc Yến tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân phường và bầu 08 đồng chí dự đại hội cấp trên (trong đó có 01 đồng chí dự khuyết).

                Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường 9 đã phát triển được 73 hội viên; thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi bò sinh sản tại khóm 3 có 22 thành viên tham gia; hàng năm phát động đạt 80% so hộ nông nghiệp, 65% hộ có điều kiện đăng ký và cuối năm có 55% trở lên hộ được bình xét đạt các cấp. Trong nhiệm kỳ có 1.355 lượt hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh danh giỏi các cấp. Duy trì được 04 tổ tiết kiệm hùn vốn có 120 hội viên nông dân tham gia với số vốn trên 228 triệu đồng, liên tục xoay vòng cho hội viên vay phục vụ sản xuất, vận động hội viên nông dân chuyển đổi từ đất giồng tạp và đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái đến nay chuyển đổi được 30,5 ha từ đất lúa sang trồng màu, trồng cỏ, trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản... có 02 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo và 06 hộ cận nghèo; toàn phường có 09 Tổ hợp tác hoạt động theo Nghị Định 77 của Chính phủ với 220 thành viên và 02 hợp tác xã với 24 thành viên. Đại hội đã tiến hành bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng chí Thạch Đa Ra tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân phường và bầu 19 đồng chí dự đại hội cấp trên (trong đó có 01 đồng chí dự khuyết).

              Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường đã chỉ đạo thành lập 01 Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hoa kiểng có 33 thành viên; củng cố Tổ hội nghề nghiệp được 5 tổ với 133 hội viên tham gia sinh hoạt; trong nhiệm kỳ có 163 lượt hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh danh giỏi các cấp; Phát động trong hội viên phong trào tiết kiệm góp vốn xoay vòng giúp nhau trong sản xuất được 02 tổ có 34 thành viên tham gia với số vốn hàng tháng góp trên 12 triệu đồng; củng cố nâng cao chất lượng 01 tổ kinh tế hợp tác và 01 hợp tác xã với 71 thành viên, vốn điều lệ 149,1 triệu đồng, xây dựng được 02 Tổ hội nghề nghiệp kiểu mẫu có 33 thành viên tham gia; trong nhiệm kỳ có 16 hội viên được hỗ trợ vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, tổng kinh phí 450 triệu đồng để phát triển sản xuất; Hội phối hợp với trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đào tạo lớp sơ cấp nghề tạo dáng hoa kiểng có 25 hội viên tham gia; hằng năm cung cấp khoảng 150 ngàn chậu hoa các loại cho các thị trường trong và ngoài tỉnh; đăng ký thành công nhãn hiệu cây hoa giấy Phường 4; mô hình quay chậu và bán kiểng, vốn hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân Tỉnh làm ăn mang lại hiệu quả cao.

              Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Phường 1 Phấn đấu phát triển hội viên hàng năm đạt chi tiêu trên giao, 100% hội viên mới có thẻ; xây dựng hội viên nòng cốt từ 30% trở lên so với hội viên hiện có; Hàng năm các chi hội và Hội Nông dân phường đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phối hợp với các ngành vận động 80% hội viên nông dân tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, hàng năm vận động hội viên tham gia 01 tổ kinh tế hợp tác theo Nghị định 77/CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ. Hàng năm có 90% trở lên hộ sản xuất nông nghiệp được tham gia học tập các nội dung về thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, có 60% hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đến cuối năm có 55% trở lên hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi....Đại hội đã lựa chọn bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đồng chí, Lý Minh Thi được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân TP.Trà Vinh gồm 8 đồng chí, trong đó có 01 dự khuyết./.

Thực hiện:  Anh Thư – Diễm Trinh – Thanh Nguyên


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 144
  • Tất cả: 3840283

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang