Đảng ủy Phường 3 và Phường 8 tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5

Đảng ủy Phường 3 và Phường 8 vừa phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Trà Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 năm 2022. Tham gia đợt học này có 260 đồng chí đảng viên là thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các Ban tham mưu Đảng ủy, các đồng chí Trưởng, phó các Ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức phường, các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ 02 phường.

Đảng viên phường 3 tham gia lớp bồi dưỡng

Đảng viên phường 8 tham gia lớp bồi dưỡng

              Theo Kế hoạch, lớp học diễn ra 02 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và tiếp thu các chuyên đề về những nội dung cơ bản do các báo cáo viên của Phòng lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Trà Vinh trình bày như: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao từng bước kỹ năng tuyên truyền, vận động. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng của địa phương. Cuối khóa học các học viên tham dự lớp bồi dưỡng viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận./.

Thực hiện:Diễm Trinh – Thanh Nguyên

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 2535
  • Trong tuần: 33,671
  • Tất cả: 1,448,764