English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 65/2020/TT-BTC
Ngày ban hành 09/07/2020
Ngày hiệu lực 23/08/2020
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế môn bài
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang