English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 69/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2012
Ngày hiệu lực 14/09/2012
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế bảo vệ môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang