English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 60/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 27/04/2015
Ngày hiệu lực 27/04/2015
Trích yếu nội dung Thông tư về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế bảo vệ môi trường
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang