English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 152/2011/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày hiệu lực 11/11/2011
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế bảo vệ môi trường
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang