English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÀN LẠI TIỀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÚI NI LÔNG LÀM BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẴN HÀNG HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 30/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2013
Ngày hiệu lực 18/03/2013
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÀN LẠI TIỀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÚI NI LÔNG LÀM BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẴN HÀNG HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế bảo vệ môi trường
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang