English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC CHI TIẾT CÁC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 1466/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/10/2008
Ngày hiệu lực 10/10/2008
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC CHI TIẾT CÁC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các văn bản về lĩnh vực xã hội hoá
Người ký duyệt Nguyễn Thiện Nhân
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang