English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 76/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/10/2019
Ngày hiệu lực 08/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang