English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 12/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 02/01/2016
Ngày hiệu lực 02/01/2016
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang