English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 27/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Ngày hiệu lực 14/11/2008
Trích yếu nội dung THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang