English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 70-2014-QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Ngày hiệu lực 26/11/2014
Trích yếu nội dung SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang