English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 106-2016-QH13
Ngày ban hành 06/04/2016
Ngày hiệu lực 06/04/2016
Trích yếu nội dung SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang