English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 108-2015-NĐ-CP
Ngày ban hành 28/10/2015
Ngày hiệu lực 28/10/2015
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang