English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Sửa đổi TT 195 Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 20-2017-TT-BTC
Ngày ban hành 06/03/2017
Ngày hiệu lực 06/03/2017
Trích yếu nội dung Sửa đổi TT 195 Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang