English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 176/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 31/10/2016
Ngày hiệu lực 31/10/2016
Trích yếu nội dung Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về hoá đơn chứng từ
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang